פרופ' אופירה אילון

פרופ' מן המניין

פרופ' אילון בעלת תואר ראשון בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון' ואת התארים המתקדמים השלימה בהנדסה חקלאית בטכניון בחקר מדיניות הטיפול בפסולת מוצקה.

חברת סגל אקדמי בכיר בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה משנת 2001.

לאורך הקריירה שלה, שילבה פרופ' אילון את המחקר האקדמי, ההוראה, הנחיית מחקרים שנערכים על ידי סטודנטים לתואר שני ושלישי יחד עם פיתוח מומחיות בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה, תוך נגיעה בנושאים הסביבתיים הדחופים ביותר – הן ברמה הארצית והן במגוון של נושאים בינלאומיים. מסלולים מקבילים אלה חיזקו זה את זה, ומאפשרים לה לתרום תרומות ייחודיות בשני התחומים.

בשנת 2018 זכתה פרופ' אילון בפרס מיכאל לנדאו של מפעל הפיס לחקר הקיימות.

 • ניהול סביבתי
 • טיפול בפסולת וניהולה, לרבות צמצום בזבוז מזון
 • מדיניות אנרגיה וניהולה
 • שינויי אקלים – הפחתת פליטות גזי חממה והיערכות לשינויים אלה
 • Baum Z, Palatnik RR, Ayalon O, Elmakis D, Frant S (2019) Harnessing households to mitigate renewables intermittency in the smart grid. Renewable Energy 132: 1216-122
 • Daskal S, Ayalon O, Shechter M (2018) The state of municipal solid waste management in Israel. Waste Management and Research 36(6): 527-534
 • Elimelech E, Ayalon O, Ert E (2018) What gets measured gets managed: A new method of measuring household food waste. Waste Management 76: 68-81
 • Goldman D, Ayalon O, Baum D, Weiss B (2018) Influence of ‘green school certification’ on students’ environmental literacy and adoption of sustainable practice by schools. Journal of Cleaner Production 183: 1300-131
 • Broitman D, Raviv O, Ayalon O, Kan I (2018) Designing an agricultural vegetative waste-management system under uncertain prices of treatment-technology output products. Waste Management 75: 37-43

מרכזת תכנית ההתמחות בניהול ומדיניות אנרגיה.

 • אנרגיה וסביבה
 • אנרגיות מתחדשות
 • אחריות תאגידית/ מערכות ניהול סביבתיות
 • הנחיית פרויקטים בחוג
 • טיפול בפסולת מוצקה
 • ניהול סביבתי בישראל
 • קמפוס אנרגיה
 • קמפוס פסולת
סגירת תפריט