פרופ' נעם גרינבאום

פרופסור חבר

 • תואר ראשון – גאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב
 • תואר שני – גאוגרפיה פיסית, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • תואר שלישי – גאוגרפיה פיסית, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • גאומורפולוגיה והידרולוגיה – שיטפונות, הערכת סיכונים, סחף, איכויות מים, זיהומי מים, הידרולוגיה עירונית
 • קרקעות, זיהום קרקעות
 • רעידות אדמה והשפעתן, הערכות סיכונים
 • שרפות יער והשפעתן על הנחלים וההידרולוגיה
 • גאולוגיה וארכיאולוגיה פרהיסטורית
 • Agra H, Solodar A, Bawab O, Levy S, Kadas GJ, Blaustein L, Greenbaum N (2018) Comparing grey water versus tap water and coal ash versus perlite on growth of two plant species on green roofs. Science of the Total Environment 633: 1272-12
 • Ackermann O, Greenbaum N, Bruins H, Ayalon A, Bar-Matthews M, Cabanes D, Horwitz LK, Neumann FH, Osband M, Porat N, Weiss E, Maeir AM (2017) Ancient environment and human interaction at Tell es -Sâfi / Gath. Near Eastern Archaeology 80(4): 244-246
 • Been E, Hovers E, Ekshtain R, Malinski-Buller A, Agha N, Barash A, Mayer DEB-Y, Benazzi S, Hublin J-J, Levin L, Greenbaum Net al.(2017) The first Neanderthal remains from an open-air Middle Palaeolithic site in the Levant. Scientific Reports 7(1), 2958
 • Sisma-Ventura G, Sivan D, Shtienberg G, Bialik OM, Filin S, Greenbaum N (2017) Last interglacial sea level high-stand deduced from well-preserved abrasive notches exposed on the Galilee coast of northern Israel. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 470: 1-10
 • Tessler N, Wittenberg L, Greenbaum N (2016) Vegetation cover and species richness after recurrent forest fires in the Eastern Mediterranean ecosystem of Mount Carmel, Israel. Science of the Total Environment 572: 1395-1402
 • מבוא לסובב הפיזי
 • משאבי המים בישראל
 • הידרולוגיה של מים עיליים
 • קמפוס נחל קישון
סגירת תפריט