סקירת מחקרים אחרונים

0
פרסום מחקרי חברי סגל פעילים
0
Impact Factor חציוני
% 0
פרסומים בכתבי עת מובילים (Q1)

הנתונים מתייחסים לפרסומים המפורטים ב- Scopus ופרסומים של חברי סגל פעילים בשנים 2013 ו- 2018. Impact Factor לקוח מ- JCR) 2017).

פרסומי מחקר אחרונים של חברי סגל החוג

מבחר פרויקטי מחקר אחרונים ומחקרים מתמשכים

 • Hydraulic-based modeling for cyber-attacks detection in water distribution systems (Dr. Housh)
 • Transforming digital content to actionable content: a practical approach for the water sector (Dr. Housh)
 • Optimal management of multi source water supply systems under uncertainty: novel approaches and methods (Dr. Housh)
 • Optimizing public space illumination in cities with residential participation: a step towards smart and sustainable urban areas in China and Israel (Prof. Portnov & Dr. Trop)
 • Advanced methods for online control of water distribution systems (Dr. Housh)
 • Minimizing food loss along the supply chain (Prof. Ayalon)
 • Ecosystem service assessment and mapping for sustainable management of wetlands in Kerala, India (Prof. Ghermandi)
 • Sand-dunes, streams and paleoclimate during the late Quaternary in the Tibetean Plateau (China) and in the northwestern Negev (Prof. Greenbaum)
 • Disaster resilient urban water systems: measures and tools (Dr. Housh)
 • Modelling the perceived quality of public space lighting: an interactive user-oriented approach (Dr. Trop & Prof. Portnov)
 • The Mediterranean Sea and the Israeli Society (Prof. Ayalon)

מרכז מחקר

 אנו שותפים עם המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה (NRERC) לביצוע מחקרים בינתחומיים בתחום משאבי טבע וניהול סביבתי.

מחקרי סטודנטים של החוג

עבודות דוקטורט (PhD)

עבודות תזה

פרויקטי גמר

סגירת תפריט