סקירת מחקרים אחרונים

0
פרסום מחקרי חברי סגל פעילים
0
Impact Factor חציוני
% 0
פרסומים בכתבי עת מובילים (Q1)

הנתונים מתייחסים לפרסומים המפורטים ב- Scopus ופרסומים של חברי סגל פעילים בשנים 2013 ו- 2020. Impact Factor לקוח מ- JCR) 2019).

פרסומי מחקר אחרונים של חברי סגל החוג

מבחר פרויקטי מחקר אחרונים ומחקרים מתמשכים

 • Development and testing of a standard protocol for cultural ecosystem services assessment and mapping based on online user-generated content (Prof. Ghermandi)
 • Optimization model for assessing the suitability of stormwater and wastewater reservoirs as birdwatching sites (Dr. Trop)
 • The effect of culture and religion on the dynamics of food waste in households (Prof. Ayalon)
 • Modelling the perceived quality of public space lighting: an interactive user-oriented approach (Prof. Portnov & Dr. Trop)
 • Ozonation as pretreatment for ethanol as transportation fuel replacement – optimization and life cycle analysis (Prof. Ayalon)
 • Identifying factors that influence farmers' willingness to implement environmental practices on the Golan Heights (Prof. Ayalon)
 • Identification of optimal solutions for integrated runoff management in watersheds with diverse land uses and multiple stakeholders (Prof. Ayalon)
 • Cyberattacks detection in water distribution systems based on stochastic hydraulic model (Dr. Housh)
 • Hydraulic-based modeling for cyber-attacks detection in water distribution systems (Dr. Housh)
 • Transforming digital content to actionable content: a practical approach for the water sector (Dr. Housh)
 • Optimal management of multi source water supply systems under uncertainty: novel approaches and methods (Dr. Housh)

מרכז מחקר

 אנו שותפים עם המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה (NRERC) לביצוע מחקרים בינתחומיים בתחום משאבי טבע וניהול סביבתי.

מחקרי סטודנטים של החוג

עבודות דוקטורט (PhD)

עבודות תזה

פרויקטי גמר