סקירת מחקרים אחרונים

0
פרסום מחקרי חברי סגל פעילים
0
Impact Factor חציוני
% 0
פרסומים בכתבי עת מובילים (Q1)

הנתונים מתייחסים לפרסומים המפורטים ב- Scopus ופרסומים של חברי סגל פעילים בשנים 2013 ו- 2020. Impact Factor לקוח מ- JCR) 2019).

פרסומי מחקר אחרונים של חברי סגל החוג

מבחר פרויקטי מחקר אחרונים ומחקרים מתמשכים

 • Optimization model for assessing the suitability of stormwater and wastewater reservoirs as birdwatching sites (Dr. Trop)
 • The effect of culture and religion on the dynamics of food waste in households (Prof. Ayalon)
 • Modelling the perceived quality of public space lighting: an interactive user-oriented approach (Prof. Portnov & Dr. Trop)
 • Ozonation as pretreatment for ethanol as transportation fuel replacement – optimization and life cycle analysis (Prof. Ayalon)
 • Identifying factors that influence farmers' willingness to implement environmental practices on the Golan Heights (Prof. Ayalon)
 • Identification of optimal solutions for integrated runoff management in watersheds with diverse land uses and multiple stakeholders (Prof. Ayalon)
 • Cyberattacks detection in water distribution systems based on stochastic hydraulic model (Dr. Housh)
 • Hydraulic-based modeling for cyber-attacks detection in water distribution systems (Dr. Housh)
 • Transforming digital content to actionable content: a practical approach for the water sector (Dr. Housh)
 • Optimal management of multi source water supply systems under uncertainty: novel approaches and methods (Dr. Housh)
 • Optimizing public space illumination in cities with residential participation: a step towards smart and sustainable urban areas in China and Israel (Prof. Portnov & Dr. Trop)

מרכז מחקר

 אנו שותפים עם המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה (NRERC) לביצוע מחקרים בינתחומיים בתחום משאבי טבע וניהול סביבתי.

מחקרי סטודנטים של החוג

עבודות דוקטורט (PhD)

עבודות תזה

פרויקטי גמר