עבודות דוקטורט של בוגרי החוג

דוקטורנט/יתנושא הדוקטורט
ד"ר נסים צרורהערכת השפעה של מדיניות אכיפה סביבתי על השלכות בלתי חוקיות של פסולת בניין בישראל
ד"ר איריס גבישRelations between Dietary Choice and Consumption Habits of Healthy and Sustainable Products
ד"ר שירה דסקלניתוח והערכת השפעות הרגולציה על שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל
ד"ר נטליה ריבניקובהשימוש בנתוני פליטות של אור מלאכותי בלילה לזיהוי ריכוזים גיאוגרפיים של פעילויות כלכליות וסיכונים סביבתיים לבריאות הציבור
ד"ר עתליה קשת-סיטוןחשיפה לתאורה מלאכותית בלילה כגורם סיכון לסרטן שד בנשים
ד"ר איילת דוידוביץהשלכות שינויי האקלים על תעשיית הביטוח וכלכלת ישראל
ד"ר מיקי רפפורט-רוםמדיניות משק המים במגזר החקלאי בישראל והשפעתה על יעילות ההקצאה וההתפלגות המרחבית של מים לסוגיהם
ד"ר טל גולדרטמדדי קיימות של אמצעי התייעלות אנרגטית במשק החשמל של מדינת ישראל
ד"ר צבי באוםAn innovative approach for dynamic-active electricity demand side management for households in smart grids
ד"ר מרינה זוסמןהערכת הסיכון לתחלואה מסרטן בקרב תושבים הגרים בסמיכות למיכלי דלק
ד"ר שי לויממשק שריפות בשטחי חורש ויערות בישראל: ניתוח אקולוגי-כלכלי
ד"ר איתי קלוגניתוח הקשר בין חשיפה לאור מלאכותי לבין שיעורי סרטן הורמונאלי בישראל
סגירת תפריט