עבודות דוקטורט של בוגרי החוג

2020

ד"ר לי קרוגר, "Ecosystem-based management of mariculture in Israel: a perspective using science-based methods". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' דן צ'רנוב.

ד"ר סטנלי רובינשטיין, "Reducing emissions of greenhouse gases in Israel : ramifications for employment". מנחים: פרופ' אנדראה גרמנדי ופרופ' מוטי שכטר.

2019

ד"ר אפרת אלימלך, "בזבוז מזון במשקי בית: כימות אפיון ומניעים". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' איל ארט.

ד"ר אלינה סבצקין, "Spatial identification of environmental hazards associated with adverse health outcomes: a systematic areal search approach". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב וד"ר יהונתן דובנוב.

ד"ר נסים צרור, "הערכת השפעה של מדיניות אכיפה סביבתי על השלכות בלתי חוקיות של פסולת בניין בישראל". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב ופרופ' אברהם חיים.
 ד"ר איריס גביש (2019) Relations between Dietary Choice and Consumption Habits of Healthy and Sustainable Products. מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' רפאלו קוסו.

2018

ד"ר שירה דסקל, "ניתוח והערכת השפעות הרגולציה על שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל". מנחים: פרופ' אופירה אילון ופרופ' מוטי שכטר.

ד"ר נטליה ריבניקוב, "השימוש בנתוני פליטות של אור מלאכותי בלילה לזיהוי ריכוזים גיאוגרפיים של פעילויות כלכליות וסיכונים סביבתיים לבריאות הציבור". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב ופרופ' אברהם חיים.

2016

ד"ר עתליה קשת-סיטון, "חשיפה לתאורה מלאכותית בלילה כגורם סיכון לסרטן שד בנשים". מנחים: פרופ' אברהם חיים וד"ר קרן אור-חן.

ד"ר איילת דוידוביץ, "השלכות שינויי האקלים על תעשיית הביטוח וכלכלת ישראל". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, פרופ' אופירה אילון וד"ר רוסלנה פלטניק.

2015

ד"ר מיקי רפפורט רום, "מדיניות משק המים במגזר החקלאי בישראל והשפעתה על יעילות ההקצאה וההתפלגות המרחבית של מים לסוגיהם". מנחים: פרופ' מוטי שכטר, פרופ' ישראל פינקלשטיין וד"ר עידו קן.

ד"ר טל גולדרט, "מדדי קיימות של אמצעי התייעלות אנרגטית במשק החשמל של מדינת ישראל". מנחים: פרופ' מוטי שכטר ופרופ' אופירה אילון.

ד"ר צבי באום, "An innovative approach for dynamic-active electricity demand side management for households in smart grids". מנחים: ד"ר דוד אלמקיאס, ד"ר רוסלנה פלטניק ופרופ' אופירה אילון.

2013

ד"ר מרינה זוסמן, "הערכת הסיכון לתחלואה מסרטן בקרב תושבים הגרים בסמיכות למיכלי דלק". מנחים: פרופ' בוריס פורטנוב, ד"ר מיכה בר חנא וד"ר יונתן דובנוב.

2010

ד"ר שי לוי, "ממשק שריפות בשטחי חורש ויערות בישראל: ניתוח אקולוגי-כלכליד"ר איתי קלוגניתוח הקשר בין חשיפה לאור מלאכותי לבין שיעורי סרטן הורמונאלי בישראל". מנחים: פרופ' מוטי שכטר ופרופ' גידי נאמן.