עבודות תזה של בוגרי החוג

מוסמכ/תנושא התזה
נוי קדושזיהוי התקפות סייבר על מערכת אספקת מים על ידי שימוש במסווג חד-ערכי
עומר חוטקובסקימגמות, התפתחויות ושינויים בשיח המשא ומתן תחת אמנת האקלים
אורי לוצקיבחינת הגורמים המשפיעים על שוק הגנת הסייבר על תשתיות אנרגיה קריטיות
זינא גאנםSpiders in an agroecological system-vineyard
מירב טל-מעוןQuantifying the interdependency, reliability and vulnerability of interdependent systems
ניבה תדמור-שלוניתוח עלות תועלת של הפקת חלבון מאצות ימיות והסתברות מחירו העתידי של החלבון
ורד איל סלדינגרעצי חרוב בשכונות מגורים חדשות בישראל: הטמעת הידע בתכנון ובביצוע
יניב ראובןמחקר חתך לבחינת קשר בין זיהום האוויר במטרופולין חיפה לבין התחלואה בשכונת הוד הכרמל (דניה) בחיפה
עילי קורן פיתוח מודל מקיף לשיקוף נחלים מקיים (חברתי - כלכלי - סביבתי)
נג'וא בסיסעישון בקרב גברים בעדה הדרוזית בישראל: היבטים סביבתיים וסוציו-אקונומיים
שושי אופקתמריצים לבניה ירוקה ומידת השפעתם על תהליך קבלת החלטות של שחקנים ראשיים
חיתאם דלאשההערכת סיכונים בריאותיים בסביבת מפעל אספלט בכפר בועיינה-נוד'ידאת
גלעד בן מאירתכנון מודל לחווה חקלאית לימודית על פי עקרונות הקיימות
נעמה שפיראניתוח קונפליקטים סביבתיים-כלכליים באמצעות כלים מתורת המשחקים
טל סילברבניית מודל דייג מרחבי בכנרת לבחינת ממשק הדייג באגם
שרית דבראשויליהשפעת זיהום אוויר על תחלואת הסרטן באזור מפרץ חיפה עם השוואות ארציות
תמיר גדותהקשר בין חשיפה לאור מלאכותי ובין השמנה
מרים אבואסל אגבריהפיתוח מודל לניהול אופטימלי של טיפול בשפכים לרמה מתקדמת והשקייה בקולחים
עידן ליבסהשפעתן הכלכלית של תגליות הגז בישראל
יערית ליכטניהול טוב יותר של עודפי תוצרת חקלאית (ירקות ופירות)
אורן אזאריהערכה כלכלית של הגן הבוטני במכללת אורנים
ליאור הר שגיא השפעת לכידות חברתית על מודעות סביבתית ועל אורח חיים מקיים
איתי ציוןטיפול בקרקע מזוהמת בדלקים באמצעות צמחים
לינה גרוטובויהערכת עמדות ותפיסות הצרכנים בישראל בנושא התוויות הסביבתיות, מיתוג סביבתי ושיווק חברתי
זויה זיברפרבקבלה ציבורית של מערכות מים אפורים לשימוש חוזר בעיר "מעלות-תרשיחא"
עדי צ'אפלניתוח דיווחי פליטות והעברות לסביבה בישראל (2012 ו- 2013) והשוואתם לגרמניה (2012)
עומר לביאהפקת אנרגיית רוח בישראל והשפעתה הסביבתית
אוהד לוינכונות הלקוחות לאמץ השימוש ב'רשת החכמה' (Smart Grid) של חברת החשמל
איציק השקוהשפעת פתיחת מנהרות הכרמל על איכות האוויר בחיפה
מיא גינזבורגההבדלים שבין קהילות כפי שנמדד במדד טביעת הרגל האקולוגית שלהן
אורנה רביבהערכה כלכלית של ההשפעות הסביבתיות של טורבינות רוח לייצור אנרגיה
נעם רווחהשפעה סביבתית השוואתית בין צורות התיישבות שונות: השימוש במדרך האקולוגי ככלי מדידה
דנה מיניספליטת גזי חממה CH4, N2O, CO2 ממרבצי פרות חלב: שילוב של טיפולים מכניים שונים להקטנת הפליטות
סמדר טנרהשפעת עיבודים חקלאיים על איכות קרקע לס ופוטנציאל הסחיפה ברוח
מחמוד טאהאניהול משק המים על ידי תאגיד מים וביוב אזורי (מאגד בתוכו יותר משני יישובים) בהשוואה לתאגיד חד רשותי (מאגד בתוכו יישוב אחד)
יואב פלדניתוח כלכלי של שירותי מערכת אקולוגית, הנובעים מממשקים שונים לשימור קרקע בפרדס צעיר בשרון
ערן דרקסלרשינויים בהרכב מי הנגר כתוצאה מהשינוי בפני הקרקע והצומח בכרמל, לאחר שריפת דצמבר 2010
חגית שאשאהיבטים כלכליים בתפישת הקיימות בקרב אנשי חינוך סביבתי בישראל
טלי זוהרבחינת שינויים בהרגלי צריכת החשמל הביתית כתוצאה מהתקנת פאנלים סולריים על גגות הבית
אבי אלגזיניתוח העלויות בהתמודדות תחנות הכוח החופיות, עם פלישת מדוזות למתקנים הימיים
בל וייסהשפעת תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק על אימוץ תרבות מקיימת בבית הספר והתפתחות אזרחות סביבתית של התלמידים
יעל רוזנפלד בחינת הזיקה בין תושבים לטבע עירוני סמוך: ואדי לוטם כמקרה חקר
רונן פלר הערכת אופן הטמעת נושא "שינויי האקלים" בבתי הספר התיכוניים בישראל
מעיין זרביבחקלאות אורגנית בסמיכות ליישוב כעורף ירוק המספק שירותים סביבתיים ליישוב ותועלות כלכליות, מוריד מדרך אקולוגי ומצמצם
השפעות חיצוניות שליליות
עידו גרינברגהעדפת השקעות בורסאיות בחברות כתלות בהתנהלותן הסביבתיות, אצל משקיעים קטנים בישראל
אורי בן חייםאסטרטגיות הניהול הסביבתי לנמלי הים: מקרה בוחן של נמל חיפה
עמית ארדהכדאיות הכלכלית של שיקום ענף הדייג המיכמורת המסחרי בים התיכון, ישראל
עמוס שטיבלמןהפסולת כמשאב: בחינת עלויות ותועלות כלכליות וסביבתיות מניצול פסולת פלסטיק בישראל, באמצעות ניתוח עלות תועלת
והערכת מחזור חיים
יוני שטרןפיתוח בר קיימא בתחום התיירות בבקעת עובדה ובחינת מועמדותה לרשימת אתרי מורשת עולמית
מור סמואלסון בחינה טכנולוגית וכלכלית של צבעים למניעת צימדה (פאולינג), כחלופה ידידותית לסביבה לשימוש בכלור,
במערכות מי קירור של תחנות כוח חופיות
הדס ילניקבחינת פרויקט קומפוסט בבניינים בשכונת בית הכרם בירושלים, מפרוייקט מקומי לפרוייקט עירוני
מור רוזמן יישום חלופות להגנה מנסיגת המצוק בחוף בית ינאי על פי העדפת הציבור
שירי חפרהפחתת השימוש בשקיות נשיאה מפלסטיק: ניתוח חלופות לטיפול בבעיה
שי חכם בדיקת שינוי עמדות פוליטיות והצבעה למלפגות ירוקות של תלמידים/סטודנטים בעקבות חשיפה לחינוך סביבתי
בבתי ספר/אוניברסיטאות
חגית נברופיתוח טכנולוגי לחטויי בחום של תמרים מהזן דקל: נור כתחליף לאיוד במתיל
נעמי קן לי כרמי מיזוג בין צרכים אקולוגיים והעדפות חברתיות ליצירת מערכת בת-קיימא בהיבט הכלכלי, בשמורה הביוספרית בכרמל
מיכל נחמניבחינה כלכלית משפטית של יישום אמצעי רגולציה בתחום היעילות האנרגטית של תאורה בישראל
עוזי ניסים היחמור הפרסי (Dama Mesopotamica) בחי-בר כרמל: מודל דמוגרפי בתנאי שבי בעזרת מטריצת לזלי וניתוח עלות-תועלת
בשמת בוטליירעוקב פלורוצנטי ככלי בניהול אירועי זיהום מים
טל שגבניתוח כלכלי של סקר הפסולת 2005 ומשמעותו על הטיפול בפסולת מוצקה בישראל
הילה פוטרמןתפיסת 'תווית סביבתית' והשפעתה על החלטות צריכה של מוצרי הנאה מול מוצרי הכרח
סעדיה סליםניתוח גורמים המשפיעים על התנהגות הנהג וצריכת הדלק בקואופרטיב 'אגד'
ניסים צרורניתוח השפעה של תפיסת רכבים על השלכה בלתי חוקית בפסולת בניין במחוז חיפה
ורד זיידמןבדיקת הקשר בין סופות חול ואבק (חלקיקי PM10) ותנאים מטאורולוגיים במטרופולין חיפה לבין תדירות הפניות לבתי חולים באזור
לילך ענברצריכת מוצרים אקולוגיים מול מוצרים טכנולוגיים: תפקיד החדשנות
אורן עזריהכניסת מינים זרים לישראל: הערכת סיכונים וניהולם
יפעת ברון שיקום ופיתוח שטחים הסובלים מזיהום קרקע לטובת שימושי קרקע פתוחים או מבונים: יישום גישת ניתוח עלות-תועלת
דאוד אבו דאודבחינת דרכי פעילותם של ארגונים ירוקים בירדן ובישראל
אלכס רוייטברגהערכת ההשפעה הסביבתית של חבילת תיור בעזרת מודל "טביעת הרגל האקולוגית"
דוד סדקוביץ בחינת הקשר בין תבניות מרחביות של זיהום אוויר בגוש דן לבין מערך ניטור איכות אוויר
סאמיה נאפרגורמי משיכה וגורמי דחייה סביבתיים להגירה פנימית של אזרחים ערביים מכפר לעיר בישראל
טל וינברגמפגעי יתושים עוקצים במרכז הארץ: ניתוח כלכלי-סביבתי
בלה גנקיןתבניות מרחביות של זיהום אוויר, תפישתן על ידי הציבור והשפעתן על ערכי הנדל"ן בעיר: ניתוח מקרה של אזור חיפה והקריות
עדי נתיבמידת יישום תקן ניהול איכות הסביבה (ISO 14001) בארגונים מתועדים, וגורמים המשפיעים על יישומו
עודד יעקוביבניה ירוקה כאמצעי לחסכון באנרגיה
רויטל וינשטוק ניתוח גורמים המשפיעים על התנהגות של פרות בקר בשטחי מרעה בהם ערוצי נחלים הזורמים לכנרת
יונתן גילבןEcological footprint as a tool for sustainable urban management: A case study of two residential neighborhoods in the city of Haifa
דני ברויטמןניתוח כלכלי של מערך הפרדה במקור של פסולת ביתית בישראל
אפרת אלימלךהיבטים ניהוליים בטיפול בפסולת מסוכנת בישראל. מקרה בוחן: איגוד ערים חיפה
לירון שפירא ניתוח הגורמים האקולוגיים והמרחביים להתפשטות אשלים באגם כפר ברוך
מיקי רפפורט-רוםהשפעת שינויי אקלים על שימושי קרקע ושטחים פתוחים
רועי פדרמןמיחזור חומר אורגני מפסולת ביתית בישראל: היבטים כלכליים וסביבתיים
יובל כהןהשפעת אנפות הלילה Nycticorax, המקננות בעמק בית שאן, על טריפת דגים בבריכות הדגים של כפר רופין והיבטים כלכליים של השפעה זו
תמי יוגב-בגיותחקיר השפעות של זיהום אוויר באזור תחנת הכוח בחדרה על שינויים בתפקודי ריאות בקרב ילדים
ג'מאל זריקיאגן ההיקוות של נהר הירמוך כפוטנציאל לזיהום מי הכנרת
נירית ורדיבחינת השפעות שינויי אקלים ושרפות על מגוון מיני הצמחים בפארק הכרמל
שי אסייגפריסתם, אחזקתם ודפוסי השימוש של פארקים ציבוריים בחיפה
איתי קלוג קשר אפשרי בין זיהום אור ושכיחות סרטן השד
ליה קורטהשפעת שימושי קרקע וגורמים סביבתיים על דפוסי שיחור, מזון ואכילה של הנשר האירו-אסיאתי (Gyps fulvous) ברמת הגולן
הלנה סגלפתרון הנדסי, כלכלי וסביבתי לעודפי בוצת השפד"ן
נעמה לינדמןהיבטים אקולוגיים-כלכליים של "פרויקט העגורים" בעמק החולה
הילה טנאאמנת המגוון הביולוגי: האם מדינת ישראל מקיימת את האמנה שהיא חתומה עליו
דוד חייםהשפעות כלכליות של שינויי אקלים גלובליים: הערכת הכנסות נטו בסקטור החקלאי בישראל כפונקציה של משקעים, טמפרטורה ודשנים
שרון גולדזוןהערכה כלכלית של פרויקט אוכלוסיית צבי הים
דן גוטליבאופני פעילות והשפעה של ארגוני סביבה חוץ-ממשלתיים (ה"חברה להגנת הטבע" ו"אדם, טבע ודיון") על תכנון החופים בשנים 1997-2003
אייל שניאספקטים כלכליים בשיקומו של הר הפסולת בחירייה
שי לוי השפעת דריכת מטיילים על הקרקע והצמחייה בחניוני אורנים בכרמל
נחום יהושעהשפעת השינוי האקלימי על חופי ישראל: הערכה כלכלית של הנזקים הצפויים לשטחי החוף של ישראל עקב עליית פני הים
יעל חורשניתוח ביו-כלכלי של שימור נשרים: הערכת התועלת הכלכלית מצפייה בנשר (Gyps fulvous), ובדיקת עלויות ומאפייני שימוש ביולוגיים בתחנות האכלה
דפנה גןהיבטים ניהוליים הקשורים לצמצום כמות הפסולת, הנשלחת מאתר חירייה להטמנה
מידד קיסינגר המדרך האקולוגי (Ecological Footprint) ככלי לאומדן השפעת הפעילות העירונית על משאבי הטבע ואיכות הסביבה
זיו צמחניתוח השפעות סביבתיות צפויות מעלייה גלובאלית בריכוז ה- CO2: מאקרו-אצות בעלות פוטנציאל מסחרי, כמודל ביולוגי כלכלי
תמי מילגרוםשינוי מדיניות בנציבות המים: מבקר המדינה וניהול משק המים בישראל
איריס גבישהיבטים כלכליים-סביבתיים של החלת "חוק אריזות" בישראל, בהתבסס על ניתוח השוואתי של חוקי אריזות במדינות אירופה
חגי קופשטיין השימוש בהרכב קהילת היונקים הקטנים כביו-אינדיקטור למידת ההפרעה הקיימת במערכות אקולוגיות קולטות נופשים
מיכל פולנסקי השוואת מערך המחזור בין מועצה מקומית טבעון ומועצה אזורית משגב
מרואן חושאןריכוז/התפלגות הומולוגית של חומרים פעילי שטח נוניוניים בחופי ישראל והשפעתם הפיסיולוגית על דגים, כבסיס להערכת סיכון
בריאותי/סביבתי
סגירת תפריט