מערכת שעות לשנת הלימודים תש"פ

יום חמישי

מועדי מפגשים:
31.10.2019, 7.11.2019, 14.11.2019, 21.11.2019, 28.11.2019, 5.12.2019, 12.12.2019, 19.12.2019

08:30-11:30   

מבוא לסובב פיסי 213.2007, פרופ' נעם גרינבאום.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס השלמה (2 נק', לא נכללים בסך השש"ס הנדרשות לקבלת התואר).

08:30-11:30 

אנרגיות מתחדשות 213.5035, פרופ' אופירה אילון.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: לסטודנטים שנה ב'. קורס חובה בתכנית 'ניהול מדיניות אנרגיה' (2 שש"ס).

12:00-13:30

סמינר חוגי וימי עיון 213.4444, פרופ' אופירה אילון.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס חובה לכל התכניות (2 שש"ס).

14:00-15:30

פורום מחקר 213.4332, פרופ' אופירה אילון.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: לסטודנטים שנה ב' (0 שש"ס).

14:00-17:00

חינוך סביבתי 213.4129, ד"ר דורית באום.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס בחירה (2 שש"ס). בימים בהם מתקיים פורום מחקר לא יתקיים שיעור. בקורס מתוכנן סיור, שפרטים לגביו יינתנו בהמשך.

14:00-17:00

הסביבה הבנויה 213.4003, פרופ' בוריס פורטנוב.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס חובה בתכנית 'ניהול קיימות בסביבה בנויה' (2 שש"ס).

 

17:30-20:30

שימושי ממ"ג 213.4011, פרופ' בוריס פורטנוב.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס חובה בתכניות 'ניהול משאבי טבע וסביבה' ו'ניהול קיימות בסביבה בנויה' (3 שש"ס).

קורס מתוקשב

מבוא למדעי החיים- ביולוגיה 213.2008, ד"ר משה גיש.

הערה: קורס השלמה (3 נק', לא נכללים בסך השש"ס הנדרשות לקבלת התואר).

 

יום שישי

מועדי מפגשים:
1.11.2019, 8.11.2019, 15.11.2019, 22.11.2019, 29.11.2019, 6.12.2019, 13.12.2019, 20.12.2019

08:30-13:30

מבוא לכלכלה ניהולית 213.2003, ד"ר משהור חוש. 

שיעור + תרגול.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס השלמה (3 נק', לא נכללים בסך השש"ס הנדרשות לקבלת התואר).

קורסים משותפים עם אוניברסיטת בר-אילן

Cost Benefit Analysis and Regulatory Impact Analysis- 213.4027

מיקום: אוניברסיטת בר-אילן.

הערות:

1. קורס בחירה.

2. ניתן לקחת את הסדנא כקורס (עם מטלה וציון) או כיום עיון.

3. מועדי הקורס- 9-10.12.2019.

Introduction to Environmental Law and Economics- 213.4028

מיקום: אוניברסיטת בר-אילן.

הערות:

1. קורס בחירה. ניתן לקחת את הסדנא כקורס (עם מטלה וציון) או כיום עיון.

2. מועדי הקורס- 8-15.12.2019.

קורס משותף עם האוניברסיטה העברית

מחנה מחקר (קמפוס)- מעבר לכלכלה דלת פחמן 213.4031.

מיקום: האוניברסיטה העברית בירושלים.

הערות:

1. קורס בחירה. 

2. מועדי פגישות ההכנה לפני הקמפוס: ימי רביעי בין השעות 16:00-18:00 בתאריכים 13.11.2019, 27.11.2019, 4.12.2019.

2. מועדי ימי הקמפוס: 15-17.12.2019.

סדנא בינלאומית בנושא אנרגיות מתחדשות באזורי עימות

מיקום: האוניברסיטה העברית בירושלים.

הערות:

1. השתתפות בסדנא תיחשב כנוכחות בימי עיון.

2. מועדי הסדנא: 18-20.12.2019.

יום חמישי

מועדי מפגשים:
2.1.2020, 9.1.2020, 16.1.2020, 23.1.2020, 30.1.2020, 6.2.2020, 13.2.2020, 20.2.2020

08:30-11:30   

מבוא למדעי החיים- אקולוגיה 213.2002, ד"ר משה גיש.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס השלמה (2 נק', לא נכללים בסך השש"ס הנדרשות לקבלת התואר).

08:30-11:30   

משאבי המים בישראל 213.4160, פרופ' נעם גרינבאום.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס בחירה (2 שש"ס).

12:00-15:00

אנרגיה וסביבה 213.5016, פרופ' אופירה אילון ופרופ' נעם גרינבאום.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס חובה בכל התכניות. לסטודנטים שנה א' (2 שש"ס).

12:00-15:00

יזמות וניהול פרויקטים סביבתיים 213.4060, ד"ר משהור חוש.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס בחירה (2 שש"ס).

12:00-15:00

ממ"ג מתקדם 213.4140, פרופ' בוריס פורטנוב.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס בחירה (2 שש"ס).

15:30-18:30

טיפול במים ושפכים 213.4150, ד"ר אנדראה גרמנדי.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס בחירה (2 שש"ס).

15:30-18:30

תסקירי השפעה על הסביבה 213.4220, ד"ר תמר טרופ.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס בחירה לתלמידי שנה ב' (2 שש"ס).

15:30-18:30

סוגיות בקיימות עירונית 213.4301, ד"ר תמר טרופ.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס בחירה של קריאה מודרכת. נוכחות במפגש ראשון הינה חובה, ומפגשי ההמשך הינם פרטניים (2 שש"ס).

 

יום שישי

מועדי מפגשים:
3.1.2020, 10.1.2020, 17.1.2020, 24.1.2020, 31.1.2020, 7.2.2020, 14.2.2020, 21.2.2020

08:30-13:30

סטטיסטיקה במחקר סביבתי 213.4050, ד"ר משהור חוש. 

שיעור + תרגול.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס חובה בכל התכניות (0 שש"ס).

קורס משותף עם אוניברסיטת בר-אילן

Sustainability and Transportation in the Age of Autonomous, Dr. Gil Tal  – 213.4029

מיקום: אוניברסיטת בר-אילן.

הערות:

1. קורס בחירה.

3. מועדי הקורס- 3 ימים רצופים בתחילת ינואר. פרטים יועברו בהמשך.

יום רביעי

מועדי מפגשים:
4.3.2020, 11.3.2020, 18.3.2020, 25.3.2020, 1.4.2020, 22.4.2020, 6.5.2020, 13.5.2020

11:30-14:30   

כתיבה אקדמית 213.4167, ד"ר משה גיש.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס בחירה, מומלץ לתלמידי מחקר (2 שש"ס).

יום חמישי

מועדי מפגשים:
5.3.2020, 12.3.2020, 19.3.2020, 26.3.2020, 2.4.2020, 16.4.2020, 23.4.2020, 30.4.2020

08:30-11:30   

כלכלת אנרגיה 213.5050, ד"ר רוסלנה פלוטניק.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס חובה בתכנית 'ניהול ומדיניות אנרגיה' (2 שש"ס).

08:30-11:30   

עיצוב מדיניות סביבתית 213.4480, ד"ר תמר טרופ.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס חובה בתכנית 'ניהול משאבי טבע וסביבה' (2 שש"ס).

12:00-13:30

סמינר חוגי וימי עיון 213.4445, פרופ' אופירה אילון.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס חובה לכל התכניות (2 שש"ס).

14:00-17:00

שמירת טבע 213.4137, ד"ר משה גיש.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס בחירה (2 שש"ס).

17:30-20:30

תחבורה עירונית בת-קיימא 213.5215, פרופ' דוד מהלאל.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס חובה בתכנית 'ניהול קיימות בסביבה בנויה' (2 שש"ס).

17:30-20:30

ניתוח מערכות 213.4345, ד"ר משה גיש.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס בחירה (2 שש"ס).

Management Aspects of Corporate Sustainability, Prof. Katrin Muff-  213.4025

מיקום: יימסר בהמשך.

מועדי המפגשים:

3.3.2020, יום שלישי 16:00-21:00

4.3.2020, יום רביעי 16:00-21:00 

5.3.2020, יום חמישי 15:00-21:00 

6.3.2020, יום שישי 08:00-14:00

הערה: קורס בחירה (2 שש"ס).

זמני הקורסים הבאים ייקבעו בהמשך

פורום מחקר 213.4333, פרופ' אופירה אילון וד"ר תמר טרופ.

מיקום: פרטים ומועדי פגישות יקבעו בהמשך.

הערה: קורס חובה לסטודנטים שנה ב' (0 שש"ס).

 

מחנה מחקר- סוגיות בניהול אגני ניקוז- נחל הקישון 213.4455, פרופ' נעם גרינבאום.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס בחירה (2 שש"ס).

 

מחנה מחקר- קמפוס אנרגיה 213.5060, פרופ' אופירה אילון.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס בחירה (2 שש"ס).

יום שישי

מועדי מפגשים:
6.3.2020, 13.3.2020, 20.3.2020, 27.3.2020, 3.4.2020, 17.4.2020, 24.4.2020, 1.5.2020

08:30-13:30

כלכלת סביבה 213.4050, ד"ר אנדראה גרמנדי. 

שיעור + תרגול.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס חובה בכל התכניות (0 שש"ס).

יום חמישי

מועדי מפגשים:
14.5.2020, 21.5.2020, 4.6.2020, 11.6.2020, 18.6.2020, 25.6.2020, 2.7.2020, 9.7.2020

08:30-11:30   

סטטיסטיקה מרחבית 213.5210, פרופ' בוריס פורטנוב.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס בחירה (2 שש"ס).

08:30-11:30   

שינויי אקלים 213.4485, ד"ר אנדראה גרמנדי.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס חובה בתכניות 'ניהול משאבי טבע וסביבה' ו'ניהול ומדיניות אנרגיה' (2 שש"ס).

12:30-15:30

אקולוגיות של סביבות בנויות 213.5200, ד"ר תמר טרופ.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס חובה בתכנית 'ניהול קיימות בסביבה בנויה' (2 שש"ס).

12:30-15:30

משק ומדיניות אנרגיה 213.5010, עו"ד חזי קוגלר.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס חובה בתכנית 'ניהול ומדיניות אנרגיה' (2 שש"ס).

 

16:00-19:00

דיני סביבה ואנרגיה 213.4004, עו"ד צבי לוינסון.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס חובה בתכניות 'ניהול משאבי טבע וסביבה' ו'ניהול ומדיניות אנרגיה' (2 שש"ס).

 

קורס משותף עם האוניברסיטה העברית

Public Participation, GIS and the Environment 213.4030, Prof. Marketta Kytta, prof. of land use planning from Aalto University, Finland

מיקום: האוניברסיטה העברית, ירושלים

מועדי המפגשים:

24-28.5.2020 

31.5.2020

1.6.2020

מועד הבחינה: 2.6.2020.

הערה: קורס בחירה.

יום שישי

מועדי מפגשים:
15.5.2020, 22.5.2020, 5.6.2020, 12.6.2020, 19.6.2020, 26.6.2020, 3.7.2020, 10.7.2020

08:30-13:30

מתודולוגיות במחקר סביבתי 213.4008, ד"ר משהור חוש. 

שיעור + תרגול.

מיקום שיעור: יימסר בהמשך.

מיקום תרגול: יימסר בהמשך.

הערה: קורס חובה בכל התכניות (3 שש"ס).

יום רביעי

הקורס יתקיים במשך 3 מפגשים בימי רביעי החל מהשעה 14:00. פרטים נוספים יימסרו בהמשך.

ניהול סביבתי בישראל 213.4143, פרופ' אופירה אילון.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערות:

קורס בחירה (2 שש"ס).

יום חמישי

מועדי מפגשים:
23.7.2020, 30.7.2020, 6.8.2020, 13.8.2020, 20.8.2020, 27.8.2020, 3.9.2020, 10.9.2020

08:30-11:30   

אנרגיה ופוליטיקה 213.5020, פרופ' און וינקלר.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס חובה בתכנית 'ניהול ומדיניות אנרגיה' (2 שש"ס).

 

12:00-15:00

מיקום עסקי ומיקום אזורי 213.4210, פרופ' בוריס פורטנוב.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערה: קורס בחירה (2 שש"ס).

 

15:30-19:30

עקרונות בנייה בת-קיימא 213.5225, ד"ר נעם אוסטרליץ.

מיקום: יימסר בהמשך.

הערות:

קורס חובה בתכנית 'ניהול קיימות בסביבה בנויה' (2 שש"ס).

הקורס יתקיים במשך 6 מפגשים.

 

סדנא יומית בשיתוף 'יד הנדיב'

אתגרי הניהול הסביבתי לאור מהפכת האינטרנט, הרובוטיקה והמידע 213.4026

מיקום: אוניברסיטת חיפה. בנין וחדר יפורסמו בהמשך. 

מועדי המפגשים: ספטמבר 2020. פרטים יימסרו בהמשך.

הערה: קורס בחירה. ניתן לקחת את הסדנא כקורס (עם מטלה וציון) או כיום עיון.

תקופה 1

יום שלישי 16:00-19:00

'סוגיות במדעי ההתנהגות' 209.4506

 

תקופה 2 

יום חמישי 18:00-21:00

'התנהגות ארגונית' 209.4070

*הערה- מוגבל עד ל- 6 סטודנטים, לכן כל הקודם זוכה.

 

תקופה 4

יום שלישי 13:00-16:00

'ניהול פרויקטים' 209.4620

 

יום שלישי בשעות אחר הצהריים

'ניהול השיווק' 209.4590

 

תקופה 5

'אסטרטגיה עסקית' 209.4615

הערה- הקורס יתקיים בקיץ. מועדי מפגשים יפורסמו בהמשך.

סגירת תפריט