לימודים לתואר שלישי (דוקטורט)- הליך קבלה

 • מציאת מנחים

יש למצוא 2 מנחים, שאחד מהם הנו חבר מסגל החוג מדרגת מרצה בכיר ומעלה.

להתרשמות והכרה ממרצי סגל החוג, יש להיכנס ללשונית סגל אקדמי ומנהלי באתר החוג ולפנות במייל. 

מציאת מנחים
כתיבת הצהרת כוונות

 • כתיבת הצהרת כוונות

יש לכתוב ולהגיש הצהרת כוונות (3-4 עמודים) לגבי הנושא המחקר. על הצהרת הכוונות להיות מוסכמת, מאושרת וחתומה על ידי 2 המנחים. 

לנוחיותכם, להלן קישור לטופס ההצהרה

 • שליחת מייל למזכירות החוג

במייל יש לצרף את המסמכים הבאים (ניתן גם להעביר ידנית למזכירות החוג):

 1. הצהרת כוונות מאושרת וחתומה על ידי 2 המנחים.
 2. קורות חיים בעברית ובאנגלית.
 3. העתקי גיליונות ציונים של התואר הראשון והתואר השני (לבוגרי אוניברסיטת חיפה אין צורך).
 4. העתקי תעודות התואר הראשון והתואר השני (לבוגרי אוניברסיטת חיפה אין צורך).
 5. שני מכתבי המלצות מחברי סגל אקדמיים- המלצה אחת ממנחה עבודת התזה והמלצה נוספת מאיש/אשת אקדמיה שלימד/ה או הנחה/תה את המועמד/ת מתקופת לימודי התואר השני, או ביצע/ה עימו/ה מחקר.
שליחת מייל למזכירות החוג
רישום ללימודים

 • רישום ללימודים

רק לאחר שליחה/העברה של המסמכים הנדרשים וקבלת אישור ממזכירות החוג, יש לבצע רישום למסלול לימודים לדוקטורט באתר ההרשמה של האוניברסיטה (לשונית 'הרשמה').

למועמדים שלא למדו באוניברסיטת חיפה -

לאחר הרישום ללימודים, יש לגשת ישירות למחלקת ההרשמה של האוניברסיטה לסריקת תעודות וגיליונות הציונים המקוריים של התואר הראשון והתואר השני, וליידע על כך את מזכירות החוג.  

 • קבלה ללימודים

וועדת הדוקטורט של החוג תתכנס ותקבל החלטה על קבלת המועמד/ת ללימודי דוקטורט.

עם הקבלה ללימודים ישלחו למועמד/ת בדואר מכתב קבלה ושובר לתשלום הלימודים. את השובר יש לשלם בסניף דואר ולשלוח את הקבלה למזכירות החוג במייל או בפקס' 04-8249971.

רישום לקורסי השלמה וקורסים הנדרשים לכתיבת הדוקטורט ייעשו דרך מזכירות החוג בלבד.

קבלה ללימודים
קבלת תווי חנייה

 • קבלת תווי חנייה

במהלך שנות לימודי התואר ישנה אפשרות לרכוש תווי חניה לחניית רכב פרטי במתחם חניוני קמפוס האוניברסיטה. את תווי החניה ניתן לרכוש דרך מחלקת הביטחון.

מספר דגשים

1. משך זמן מסלול לימודי דוקטורט – 4 שנים (במקרה של חריגה, יש להגיש בקשה להארכת לימודים. את טופס הבקשה ניתן למצוא באתר הרשות ללימודים מתקדמים).

2. על כל דוקטורנט/ית להגיש את הצעת הדוקטורט עד סוף השנה הראשונה ללימודים. מבנה ההצעה יישלח על פי בקשה למזכירות החוג.

3. אחת לחצי שנה נדרש/ת הדוקטורנט/ית למלא יחד עם המנחים/ות של מחקרו/ה דו"ח חצי שנתי המפרט את ההתקדמות במחקר.

4. למבנה כתיבת דוקטורט ניתן להיכנס לאתר הרשות ללימודים מתקדמים (תחת הלשונית 'תואר שלישי').

5. לקראת הגשת עבודת הדוקטור, יש להציג בפני הרשות ללימודים מתקדמים עותק אחד של העבודה לבדיקה צורנית (הרשות ללימודים מתקדמים נמצאת בבניין אשכול, קומה 25).

 

חובות במהלך לימודי התואר-

במהלך הלימודים ישנה חובת נוכחות ב- 27 מפגשי סמינר דוקטורנטים (המתקיימים בדרך כלל ביום רביעי האחרון של כל חודש) והשתתפות ב- 10 ימי עיון ו/או כנסים העוסקים בנושאים סביבתיים. 

בנוסף, על כל דוקטורנט/ית להציג לפחות 3 פעמים את נושא מחקרו/ה במסגרת מפגשי סמינר דוקטורנטים וסמינר חוגי

1. הצגה ראשונה – תתקיים במסגרת מפגשי סמינר דוקטורנטים, בסמוך למועד אישור הצעת המחקר של עבודת הדוקטורט.

2. הצגה שנייה – תתקיים במסגרת מפגשי סמינר דוקטורנטים, בסמוך למועד הסופי של הגשת עבודת הדוקטורט.

3. הצגה שלישית – תתקיים במסגרת מפגשי סמינר חוגי, בסמוך למועד הסופי של הגשת עבודת הדוקטורט.

סגירת תפריט