לימודים לתואר שלישי (דוקטורט)- הליך קבלה

חובות במהלך לימודי התואר

1. חובת נוכחות ב- 27 מפגשי סמינר דוקטורנטים, המתקיימים בדרך כלל ביום רביעי האחרון של כל חודש.

2. השתתפות ב- 10 ימי עיון ו/או כנסים העוסקים בנושאים סביבתיים. עבור כל אחד מימי העיון יש להגיש דו"ח סיכום יום עיון ולצרף את התכנית שלו. נוכחות ביום עיון/כנס עד 5 שעות תיחשב כחצי יום עיון. נוכחות ביום עיון/כנס מעל 5 שעות תיחשב יום עיון מלא.

למילוי הדו"ח באופן ממוחשב יש ללחוץ על הלחצן הבא:

 

 

3. על כל דוקטורנט/ית להציג לפחות 3 פעמים את נושא מחקרו/ה במסגרת מפגשי סמינר דוקטורנטים וסמינר חוגי

1. הצגה ראשונה – תתקיים במסגרת מפגשי סמינר דוקטורנטים, בסמוך למועד אישור הצעת המחקר של עבודת הדוקטורט.

2. הצגה שנייה – תתקיים במסגרת מפגשי סמינר דוקטורנטים, בסמוך למועד הסופי של הגשת עבודת הדוקטורט.

3. הצגה שלישית – תתקיים במסגרת מפגשי סמינר חוגי, בסמוך למועד הסופי של הגשת עבודת הדוקטורט.

מספר דגשים

1. משך זמן מסלול לימודי דוקטורט – 4 שנים (במקרה של חריגה, יש להגיש בקשה להארכת לימודים. את טופס הבקשה ניתן למצוא באתר הרשות ללימודים מתקדמים).

2. על כל דוקטורנט/ית להגיש את הצעת הדוקטורט עד סוף השנה הראשונה ללימודים. מבנה ההצעה יישלח על פי בקשה למזכירות החוג.

3. אחת לחצי שנה נדרש/ת הדוקטורנט/ית למלא יחד עם המנחים/ות של מחקרו/ה דו"ח חצי שנתי המפרט את ההתקדמות במחקר.

4. למבנה כתיבת דוקטורט ניתן להיכנס לאתר הרשות ללימודים מתקדמים (תחת הלשונית 'תואר שלישי').

5. לקראת הגשת עבודת הדוקטור, יש להציג בפני הרשות ללימודים מתקדמים עותק אחד של העבודה לבדיקה צורנית (הרשות ללימודים מתקדמים נמצאת בבניין אשכול, קומה 25).