מערכות מידע וטכנולוגיות מתקדמות לניהול משאבי מים וחקלאות - מהמודלים לשדה
Advanced Information Technology for Water and Agricultural Management: From the models to the fields

מערכות מידע וטכנולוגיות מתקדמות לניהול משאבי מים וחקלאות - מהמודלים לשדה
Advanced Information Technology for Water and Agricultural Management: From the models to the fields

14-15.9.2020
שני - שלישי

14-15.9.2020
שני - שלישי

החוג לניהול משאבי טבע וסביבה והמכון לחקר המים ע"ש גרנד מזמינים אתכם
למפגש מקוון ויום סיור בגליל שיעסוק בסוגיות מרכזיות שהתעשייה החקלאית
מתמודדת עמן ובמהלכיה ליצירת חקלאות מקיימת 

החוג לניהול משאבי טבע וסביבה
והמכון לחקר המים ע"ש גרנד
מזמינים אתכם למפגש מקוון ויום סיור בגליל שיעסוק בסוגיות מרכזיות שהתעשייה החקלאית מתמודדת עמן ובמהלכיה ליצירת חקלאות מקיימת 

Monday 14.9.2020
14:00 - 09:30

Monday 14.9.2020
14:00 - 09:30

09:35 - 09:30
Opening

Prof. Ofira Ayalon
Department of Natural Resources and Environmental Management, University of Haifa, Israel

09:40 - 09:35
Greetings

Prof. Alex Furman
Grand Water - Research Institute, Technion - Israel Institute of Technology, Israel

09:50 - 09:40
The IIASA-Israel Program for systems analysis collaboration

Dr. Assaf Kovo
The National Economic Council, Israel

10:00 - 09:50
Environment and Agriculture Pilots and Projects’ Funding Opportunities by IIA

Mrs. Inbar Blum
 Program Manager, Growth Division Israel Innovation Authority

10:30 - 10:00
Artificial Intelligence and data mining for smart monitoring of urban water systems

Prof. Dragan Savic
KWR Water Research Institute, the Netherlands

11:00 - 10:30
Approaches for large scale application of irrigation management

Dr. Victor Alchanatis
Institute of Agricultural Engineering, ARO, Israel

11:35 - 11:05
Improving hydro-social process representation of the open-source hydrological models

Dr. Peter Burek
Water program, IIASA, Austria

12:05 - 11:35
Digital agriculture - harnessing agronomic knowledge and data science to increase production and sustainability

Dr. Shai Sela
Sela Digital Ag Research Ltd., Israel

12:10 - 12:05
Innovative smart water start-up pitch: Gutermann

12:30 - 12:10
Break

13:00 - 12:30
From global to hyper-resolution hydrological modelling of a managed watershed: The Community Water Model at < 1km resolution

Dr. Mikhail Smilovic
Water program, IIASA, Austria

13:35 - 13:05
Remote sensing application for Smart Agriculture-Deep Tech for SmartAg

Dr. Tarin Paz -Kagan
Institute of Agricultural Engineering, ARO, Israel

14:05 - 13:35
Big data and artificial intelligence to estimate crop-evapotranspiration on management zone level

Dr. Ofer Beeri & Dr. Ran Pelta
Manna-Irrigation, Ltd., Israel

09:35 - 09:30
Opening

Prof. Ofira Ayalon
Department of Natural Resources and Environmental Management, University of Haifa, Israel

09:40 - 09:35
Greetings

Prof. Alex Furman
Grand Water - Research Institute, Technion - Israel Institute of Technology, Israel

09:50 - 09:40
The IIASA-Israel Program for systems analysis collaboration

Dr. Assaf Kovo
The National Economic Council, Israel

10:00 - 09:50
Environment and Agriculture Pilots and Projects’ Funding Opportunities by IIA

Mrs. Inbar Blum
 Program Manager, Growth Division Israel Innovation Authority

10:30 - 10:00
Artificial Intelligence and data mining for smart monitoring of urban water systems

Prof. Dragan Savic
KWR Water Research Institute, the Netherlands

11:00 - 10:30
Approaches for large scale application of irrigation management

Dr. Victor Alchanatis
Institute of Agricultural Engineering, ARO, Israel

11:35 - 11:05
Improving hydro-social process representation of the open-source hydrological models

Dr. Peter Burek
Water program, IIASA, Austria

12:05 - 11:35
Digital agriculture - harnessing agronomic knowledge and data science to increase production and sustainability

Dr. Shai Sela
Sela Digital Ag Research Ltd., Israel

12:10 - 12:05
Innovative smart water start-up pitch: Gutermann

12:30 - 12:10
Break

13:00 - 12:30
From global to hyper-resolution hydrological modelling of a managed watershed: The Community Water Model at < 1km resolution

Dr. Mikhail Smilovic
Water program, IIASA, Austria

13:35 - 13:05
Remote sensing application for Smart Agriculture-Deep Tech for SmartAg

Dr. Tarin Paz -Kagan
Institute of Agricultural Engineering, ARO, Israel

14:05 - 13:35
Big data and artificial intelligence to estimate crop-evapotranspiration on management zone level

Dr. Ofer Beeri & Dr. Ran Pelta
Manna-Irrigation, Ltd., Israel

שלישי 15.9.2020
18:00 - 08:00

08:00
יציאה מהאוניברסיטה (לסטודנטים של החוג בלבד)

11:30 - 10:00
ארוחת בוקר קלה וסיור במטעים אורגניים -יסוד המעלה

15:00 - 12:00
הרצאות במרכז המבקרים החדש באגמון החולה

>> דדי מעוז - ״צמחים שמושכים אויבים טבעיים -מרווה, נמלים, כנימות עלה וצרעות טפיליות. איך זה פועל?"
>> דדי מעוז - ״בלבול חרקים - דרך אפקטיבית להפחתת מזיקים ללא ריסוס כימי״
>> זאב פרקש, מו"פ צפון - ״פקח המזיקים - מפעיל מערכות אגרו-טכנולוגיות? מחשבות לעשור הבא בחקלאות״.
>> ענבר רובין, מנהלת תוכן והדרכה אגמון החולה - ״העגורים באים ובאים - איך החקלאים מתנהלים עם פרוייקט האכלת העגורים?״
>> לירז כברה, אוניברסיטת חיפה - "הצלחת הקינון של שדמית אדומת-הכנף בשדות עמק החולה״.

15:30
ארוחת צהריים קלה

18:00
חזרה לאוניברסיטה (לסטודנטים של החוג בלבד)

08:00
יציאה מהאוניברסיטה
(לסטודנטים של החוג בלבד)

11:30 - 10:00
ארוחת בוקר קלה וסיור במטעים אורגניים -יסוד המעלה

15:00 - 12:00
הרצאות במרכז המבקרים החדש באגמון החולה

>> דדי מעוז - ״צמחים שמושכים אויבים טבעיים -מרווה, נמלים, כנימות עלה וצרעות טפיליות. איך זה פועל?"
>> דדי מעוז - ״בלבול חרקים - דרך אפקטיבית להפחתת מזיקים ללא ריסוס כימי״
>> זאב פרקש, מו"פ צפון - ״פקח המזיקים - מפעיל מערכות אגרו-טכנולוגיות? מחשבות לעשור הבא בחקלאות״.
>> ענבר רובין, מנהלת תוכן והדרכה אגמון החולה - ״העגורים באים ובאים - איך החקלאים מתנהלים עם פרוייקט האכלת העגורים?״
>> לירז כברה, אוניברסיטת חיפה - "הצלחת הקינון של שדמית אדומת-הכנף בשדות עמק החולה״.

15:30
ארוחת צהריים קלה

18:00
חזרה לאוניברסיטה
(לסטודנטים של החוג בלבד)

למען ביטחונכם ושמירה על בריאותכם, ההתנהלות לכל אורך הסיור תהיה בהתאם להנחיות התו הסגול, תוך שמירה והקפדה על עטיית מסכה במשך כל היום, שמירת מרחק של 2 מטר בין הנוכחים והקפדה על חיטוי וניקוי באמצעות ג'ל אלכוהולי.
מרבית הסיור יהיה באזורים פתוחים, ובמקרה של שהייה במקום סגור, תתבצע חלוקה לקבוצות קטנות, בהתאם לכמות מספר האנשים המותרת בכל מקום.

למען ביטחונכם ושמירה על בריאותכם, ההתנהלות לכל אורך הסיור תהיה בהתאם להנחיות התו הסגול, תוך שמירה והקפדה על עטיית מסכה במשך כל היום, שמירת מרחק של 2 מטר בין הנוכחים והקפדה על חיטוי וניקוי באמצעות ג'ל אלכוהולי.
מרבית הסיור יהיה באזורים פתוחים, ובמקרה של שהייה במקום סגור, תתבצע חלוקה לקבוצות קטנות, בהתאם לכמות מספר האנשים המותרת בכל מקום.

לסטודנטים של החוג -
השתתפות ביום העיון והסיור ללא הגשת המטלה תזכה ב - 2 ימי עיון
(השתתפות באחד מן הימים תזכה ביום עיון 1)

לסטודנטים של החוג -
השתתפות ביום העיון והסיור ללא הגשת המטלה תזכה 2 ימי עיון
(השתתפות באחד מן הימים תזכה ביום עיון 1)

להרשמה נא למלא את הפרטים הבאים:

(לנרשמים יישלח זימון ישירות למייל)

תבואו. יהיה מרתק!

תבואו.
יהיה מרתק!