מערכת שעות לשנת הלימודים תשפ"א

22.1.2021 – 18.10.2020

18.6.2021 – 28.2.2021

3.9.2021 – 4.7.2021