לוח בחינות לשנת הלימודים תשפ"א

11.2.2021 – 26.1.2021

18.6.2021 – 28.2.2021

3.9.2021 – 4.7.2021