צילום: אלמוג ליטמן

קמפוס חקלאות וסביבה

14-15.9.2020 שני-שלישי

קורס סמינר שיעסוק בנושא חקלאות וסביבה. במסגרת הקורס יתקיים יום עיון מקוון, יום סיור בגליל והגשת עבודה (כמצגת).
השתתפות בשני הימים ללא הגשת העבודה, תזכה ב- 2 ימי עיון.
השתתפות באחד מהימים ללא הגשת העבודה, תזכה ביום עיון 1.

קמפוס חקלאות וסביבה

14-15.9.2020 שני-שלישי

קורס סמינר שיעסוק בנושא חקלאות וסביבה. במסגרת הקורס יתקיים יום עיון מקוון, יום סיור בגליל והגשת עבודה (כמצגת).
השתתפות בשני הימים ללא הגשת העבודה, תזכה ב- 2 ימי עיון.
השתתפות באחד מהימים ללא הגשת העבודה, תזכה ביום עיון 1.

קמפוס מחקר
סוגיות בניהול אגני ניקוז- נחל הקישון

סיור ראשון- 31.3.2020
סיור שני- 7.4.2020

היכרות עם אגן הניקוז של נחל הקישון- התשתית הפיזית, ההידרולוגיה, שימושי הקרקע, ההתיישבות ומכלול הסוגיות הסביבתיות והניהוליות שבו, פתרוניהן ותכניות העתיד. במהלך הקורס יתקיים מפגש מקדים בכיתה,  2 ימי שדה- הכוללים מפגשים בשטח עם אנשי מפתח מתחומים ומוסדות שונים, הפועלים בתחום אגן הניקוז, ומפגש כיתתי מסכם להצגת מצגות.