החוג לניהול משאבי טבע וסביבה וממשק- תכנית יישום מדע בממשל

שמחים להזמינכם לטקס חלוקת מלגות וליום עיון בנושא:

קיימות בישראל:
אתגרי המאה ה- 21

12.3.2019 יום שלישי, 13:00-18:00

קמפוס הנמל חיפה, רח' הנמל 36, קומה 6, אולם 68

 

בוגרי החוג ובוגרי ממשק ידונו על אתגרי הסביבה במדינת ישראל במאה ה- 21

מרצה אורח: פרופ' דווידה ג'נלטי מאוניברסיטת טרנטו, איטליה

קמפוס אנרגיה

17-19.2.2019

נושא הקמפוס השנה- ניהול הפסולת בישראל. במסגרת הקורס מתקיים מחנה מחקר, שכולל ביקור במתקני מיון וטיפול בפסולת ופגישות עם מקבלי החלטות מהמגזר הציבורי, הפרטי ויזמים שונים לזיהוי חסמים להתקדמות התחום בישראל. הסיורים מלווים באוטובוס צמוד והלינה באכסניה מסודרת. לסילבוס הקורס.

קמפוס מחקר
סוגיות בניהול אגני ניקוז- נחל הקישון

סיור ראשון- 1.4.2019
סיור שני- 29.4.2019

היכרות עם אגן הניקוז של נחל הקישון- התשתית הפיזית, ההידרולוגיה, שימושי הקרקע, ההתיישבות ומכלול הסוגיות הסביבתיות והניהוליות שבו, פתרוניהן ותכניות העתיד. במהלך הקורס מתקיימים 2 מפגשים מקדימים בכיתה, ו- 2 ימי שדה הכוללים מפגשים בשטח עם אנשי מפתח מתחומים ומוסדות שונים, הפועלים בתחום אגן הניקוז.
סגירת תפריט