צילום: אלמוג ליטמן

SAVE THE DATE

יום עיון הצגת פרויקטי גמר וטקס קבלת מלגות החוג

23.11.2020 יום שני 16:00

השתתפות ביום העיון

SAVE THE DATE

יום עיון הצגת פרויקטי גמר וטקס קבלת מלגות החוג

23.11.2020
יום שני
16:00

השתתפות ביום העיון

קמפוס חקלאות וסביבה

19.4.2021 שני 09:00-16:00

קורס סמינר שיעסוק בנושא חקלאות וסביבה, שבמסגרתו יתקיים יום סיור בעמק יזרעאל והגשת עבודה סמינריונית.
ההגעה לסיור הינה עצמאית.
ב – 19.5.2021 יום רביעי 15:00-17:00 יתקיים מפגש להצגת העבודות.
הקורס שווה 2 שש"ס.
ניתן להרשם לסיור ללא הגשת עבודה  – יוכר כיום עיון לאחר הגשת דו"ח סיכום. 

קמפוס חקלאות וסביבה

19.4.2021 שני 09:00-16:00

קורס סמינר שיעסוק בנושא חקלאות וסביבה, שבמסגרתו יתקיים יום סיור בעמק יזרעאל והגשת עבודה סמינריונית.
ההגעה לסיור הינה עצמאית.
ב – 19.5.2021 יום רביעי 15:00-17:00 יתקיים מפגש להצגת העבודות.
הקורס שווה 2 שש"ס.
ניתן להרשם לסיור ללא הגשת עבודה  – יוכר כיום עיון לאחר הגשת דו"ח סיכום. 

קמפוס מחקר
שריפות יער והשפעותיהן הסביבתיות

מפגשי ZOOM -
23-24.5.2021 ראשון - שני 17:00-19:00
סיור שריפות כרמל -
30.5.2021 יום ראשון 08:00-18:00
הצגת מצגות צוותיות (מפגש פרונטלי באוניברסיטה) -
13.6.2021 או 20.6.2021 יום ראשון 17:00-20:00

הכרת השפעת שריפות יער על תשתיות טבעיות, משך ההשפעה ותהליך השיקום, בהדגמה על שריפת-היער בכרמל בשנת 2010 במרחב אגן נחל אורן, כולל הבנות מימשקיות וניהוליות לגבי מניעה, טפול בעת השריפה, והשיקום.

קמפוס מחקר
שריפות יער
והשפעותיהן הסביבתיות

מפגשי ZOOM -
23-24.5.2021 ראשון - שני 17:00-19:00
סיור שריפות כרמל -
30.5.2021 יום ראשון 08:00-18:00
הצגת מצגות צוותיות (מפגש פרונטלי באוניברסיטה) -
13.6.2021 או 20.6.2021 יום ראשון 17:00-20:00

הכרת השפעת שריפות יער על תשתיות טבעיות, משך ההשפעה ותהליך השיקום, בהדגמה על שריפת-היער בכרמל בשנת 2010 במרחב אגן נחל אורן, כולל הבנות מימשקיות וניהוליות לגבי מניעה, טפול בעת השריפה, והשיקום.

קמפוס מחקר
סוגיות בניהול אגני ניקוז- נחל הקישון

היכרות עם אגן הניקוז של נחל הקישון- התשתית הפיזית, ההידרולוגיה, שימושי הקרקע, ההתיישבות ומכלול הסוגיות הסביבתיות והניהוליות שבו, פתרוניהן ותכניות העתיד.
במהלך הקורס יתקיימו 2 מפגשים מקדימים בזום, 2 סיורים ומפגש הצגת מצגות צוותיות (באוניברסיטה) –
מפגש 1 – 11.5.2021 יום שלישי 16:00-18:00.
מפגש 2 – 18.5.2021 יום שלישי 16:00-18:00.
סיור בנחל קישון תחתון – 25.5.2021 יום שלישי.
סיור בנחל קישון עליון – 1.6.2021 יום שלישי.
מפגש הצגת מצגות צוותיות – 22.6.2021 יום שלישי 16:00-19:00