החוג לניהול משאבי טבע וסביבה

שמח להזמינכם לטקס חלוקת מלגות בזן לסטודנטים מצטיינים בניהול משאבי טבע וסביבה

וליום עיון בנושא:

פרויקטי גמר של תלמידי פורום מחקר תשע"ט

25.11.2019 יום שניי, 14:00-17:00

אוניברסיטת חיפה, בניין ראשי, מתחם הספריה, חדר 166

 

הנוכחות ביום העיון הינה חובה לכל תלמידי פורום מחקר תשע"ט

השתתפות ו/או נוכחות ביום העיון מוכרת כחצי יום עיון.

קמפוס אנרגיה

מועד הקמפוס: תקופת הלימודים השלישית
מועד מדוייק ייקבע בהמשך

במסגרת הקורס מתקיים מחנה מחקר, שכולל ביקור במתקנים רלוונטיים ופגישות עם מקבלי החלטות מהמגזר הציבורי, הפרטי ויזמים שונים. 

קמפוס מחקר
סוגיות בניהול אגני ניקוז- נחל הקישון

מועדי הסיורים לשנת הלימודים תש"פ
ייקבעו בהמשך

היכרות עם אגן הניקוז של נחל הקישון- התשתית הפיזית, ההידרולוגיה, שימושי הקרקע, ההתיישבות ומכלול הסוגיות הסביבתיות והניהוליות שבו, פתרוניהן ותכניות העתיד. במהלך הקורס מתקיימים 2 מפגשים מקדימים בכיתה, ו- 2 ימי שדה הכוללים מפגשים בשטח עם אנשי מפתח מתחומים ומוסדות שונים, הפועלים בתחום אגן הניקוז.
סגירת תפריט