צילום: אלמוג ליטמן

SAVE THE DATE

החוג לניהול משאבי טבע וסביבה

שמח להזמינכם לטקס

חלוקת מלגות
ע"ש קרן פטרי
וע"ש עליזה בראון ז"ל

ביום ראשון 26.04.2020, בין השעות 16:00-18:30

בקמפוס הנמל, בניין דילן, חדר 109

 

מוכר כחצי יום עיון

קמפוס חקלאות וסביבה

23.3.2020, יום שני

קורס סמינר (1 שש"ס) שיעסוק בנושא חקלאות וסביבה. במסגרת הקורס יתקיים יום סיור בגליל והגשת עבודה (כמצגת).
 

קמפוס מחקר
סוגיות בניהול אגני ניקוז- נחל הקישון

סיור ראשון- 31.3.2020
סיור שני- 7.4.2020

היכרות עם אגן הניקוז של נחל הקישון- התשתית הפיזית, ההידרולוגיה, שימושי הקרקע, ההתיישבות ומכלול הסוגיות הסביבתיות והניהוליות שבו, פתרוניהן ותכניות העתיד. במהלך הקורס יתקיים מפגש מקדים בכיתה,  2 ימי שדה- הכוללים מפגשים בשטח עם אנשי מפתח מתחומים ומוסדות שונים, הפועלים בתחום אגן הניקוז, ומפגש כיתתי מסכם להצגת מצגות.