מערכת שעות תשפ"ב
סמסטר א'
10.10.2021-14.1.2022

הערה: רשימת הקורסים ומועדיהם עשויים להשתנות במהלך הסמסטר.

מערכת שעות תשפ"ב
סמסטר א'
10.10.2021-14.1.2022

הערה: רשימת הקורסים ומועדיהם עשויים להשתנות במהלך הסמסטר.

קורס מתוקשב

קורס השלמה (3 נק' – אינם נצברים לתואר).

הכרת עולם הטבע. הבנת מושגים, עקרונות ותהליכים העומדים בבסיס הביולוגיה. מתן כלים להבנה בסיסית של שיח בנושאים ביולוגיים.

נושאי הקורס:

העץ הפילוגנטי של עולם החי, רמות ארגון בטבע, התפתחות החיים עלי אדמות, אבולוציה.
מבנה האטום, תכונות החומר, אנרגיה, הטבלה המחזורית, תגובה כימית, קשר כימי.
תרכובות אורגניות ואנ-אורגניות, מאקרו-מולקולות (פחמימות, שומנים, חלבונים), אנזימים.
דיפוזיה ואוסמוזה. מבנה ותפקוד התאים (פרוקריוטי, אאוקריוטי, אנימלי, צמחי), הקוד הגנטי, שעתוק ותרגום.
מחזור התא (מיטוזה, מיוזה), וירוסים, תורשה מנדלית.
תהליכי המרת אנרגיה – נשימה, תסיסה, פוטוסינתיזה.

קורס מתוקשב

קורס השלמה (3 נק' – אינם נצברים לתואר).

הכרת עולם הטבע. הבנת מושגים, עקרונות ותהליכים העומדים בבסיס הביולוגיה. מתן כלים להבנה בסיסית של שיח בנושאים ביולוגיים.

נושאי הקורס:

העץ הפילוגנטי של עולם החי, רמות ארגון בטבע, התפתחות החיים עלי אדמות, אבולוציה.
מבנה האטום, תכונות החומר, אנרגיה, הטבלה המחזורית, תגובה כימית, קשר כימי.
תרכובות אורגניות ואנ-אורגניות, מאקרו-מולקולות (פחמימות, שומנים, חלבונים), אנזימים.
דיפוזיה ואוסמוזה. מבנה ותפקוד התאים (פרוקריוטי, אאוקריוטי, אנימלי, צמחי), הקוד הגנטי, שעתוק ותרגום.
מחזור התא (מיטוזה, מיוזה), וירוסים, תורשה מנדלית.
תהליכי המרת אנרגיה – נשימה, תסיסה, פוטוסינתיזה.

יום רביעי

קורס בחירה (מומלץ לדוקטורנטים).
2 שש"ס.

הקורס מספק היכרות עם עולם הכתיבה המדעית והפרסום המדעי. הסטודנטים ילמדו במהלך הקורס איך לבנות מאמר מדעי טוב, איך לארגן את הטקסט והנתונים בצורה נכונה והחשוב מכל- איך לספר סיפור מעניין מבלי לעייף או לשעמם את הקורא. הכלים והטיפים שינתנו במהלך הקורס יסייעו לסטודנטים בתהליך הכתיבה, ההכנה וההגשה של מאמר מדעי וכמו כן בהתמודדות עם הערות עורכים ושופטים.
במהלך הקורס ינתנו מספר מטלות כתיבה ותרגילים. בסיום הקורס תינתן מטלה מסכמת.

קורס חובה לדוקטורנטים.

הקורס מתקיים לרוב בימי רביעי של כל סוף חודש.

על כל דוקטורנט להיות נוכח ב – 27 מפגשי סמינר דוקטורנטים במהלך לימודי התואר, ולהציג את נושא מחקר הדוקטורט לפחות 3 פעמים במסגרת מפגשי הסמינר (הצגה נוספת של נושא הדוקטורט תהיה במסגרת מפגשי הסמינר החוגי של תלמידי ה – MA).

יום רביעי

קורס בחירה (מומלץ לדוקטורנטים).
2 שש"ס.

הקורס מספק היכרות עם עולם הכתיבה המדעית והפרסום המדעי. הסטודנטים ילמדו במהלך הקורס איך לבנות מאמר מדעי טוב, איך לארגן את הטקסט והנתונים בצורה נכונה והחשוב מכל- איך לספר סיפור מעניין מבלי לעייף או לשעמם את הקורא. הכלים והטיפים שינתנו במהלך הקורס יסייעו לסטודנטים בתהליך הכתיבה, ההכנה וההגשה של מאמר מדעי וכמו כן בהתמודדות עם הערות עורכים ושופטים.
במהלך הקורס ינתנו מספר מטלות כתיבה ותרגילים. בסיום הקורס תינתן מטלה מסכמת.

 

קורס חובה לדוקטורנטים.

הקורס מתקיים לרוב בימי רביעי של כל סוף חודש.

על כל דוקטורנט להיות נוכח ב – 27 מפגשי סמינר דוקטורנטים במהלך לימודי התואר, ולהציג את נושא מחקר הדוקטורט לפחות 3 פעמים במסגרת מפגשי הסמינר (הצגה נוספת של נושא הדוקטורט תהיה במסגרת מפגשי הסמינר החוגי של תלמידי ה – MA).

יום חמישי

קורס חובת בחירה בתכנית ההתמחות 'ניהול מדיניות אנרגיה' במסלול ב' (פרוייקט).
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'מערכות ניהול סביבתי' 213.4158.

The sustainable management of the scarce available freshwater resources – both for human use and preservation of healthy natural water ecosystems – is a key tenet of Israel’s environmental management and policy. The purpose of this course is to provide the theoretical and technical knowledge on the crucial water quality parameters, the regulatory and health requirements for water consumption and disposal, and the technologies involved in the treatment of water, both for drinking purposes and wastewater treatment. The specific focus is on the basic aspects of the various involved treatment processes, with the objective of providing guidance to those students who are either beginning to deal with these subjects or feel the need to organize the knowledge gained during their work experience in a better-structured and comprehensive framework

קורס ליבה בתכנית 'ניהול משאבי טבע וסביבה'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
2 שש"ס. 
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס WATER AND WASTEWATER TREATMENT 213.4150.

מטרת הקורס לספק לסטודנטים כלים להבנת כוחות פנים ארגוניים וחוץ אירגוניים המביאים לאימוץ מערכות ניהול סביבתיות.

הסטודנטים ייחשפו למידע תיאורטי ומעשי של מגוון מערכות קבלת החלטות וניהול סביבתי- תקן 14001 לניהול סביבתי, ניתוח מחזור חיים, דיווח סביבתי ועוד.

בתום הקורס יוכלו הסטודנטים להעריך ולשפוט דיווחי אחריות תאגידית.

קורס השלמה (3 נק' – אינם נצברים לתואר).

הכלכלה עוסקת בניתוח ההיבטים השונים של פעילויות הייצור והצריכה, הן מנקודת מבטה של החברה כולה (מאקרו-כלכלה), והן מנקודת מבטם של יחידות ומגזרים בודדים המתקיימים בה (מיקרו-כלכלה). ניתוח זה משולב בבחינת אמצעי מדיניות שונים, המכוונים להשפיע על היקפן, הרכבן ואיכותן של פעילויות הייצור והצריכה. 

מטרת הקורס הינה להקנות דרכי חשיבה וכלים אנליטיים בסיסיים באשר להקצאת מקורות וחלוקת משאבים מוגבלים, לצורך השגת מוצרים ושירותים. יינתן דגש לניתוח תופעות כלכליות, על ידי מעקב אחר פעילותם של התאים הכלכללים הבסיסיים, המרכיבים את המערכת הכלכלית כולה, וייבחנו אמצעים שהממשלה עושה בהם שימוש כדי להשפיע על הפעילות בשווקים במשק.

קורס חובה לתלמידי תואר שני.
0 שש"ס (2 שש"ס מוזנים בסמסטר ב').

מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנטים לנושאים סביבתיים חדשים ומגוונים, לעבודות המחקר של בוגרי החוג, לעבודות תזה ודוקטורטים בתהליך, וסוגיות סביבתיות שונות הנידונות בימי עיון המתקיימים במהלך כל שנה ברחבי הארץ . במהלך הקורס יתקיימו גם הרצאות אורח של בכירים ובעלי תפקידים שונים במשק ובמוסדות וארגונים ציבוריים סביבתיים, שיסבירו על נושאי סביבה בוערים ויעלו לדיון סוגיות סביבתיות חשובות.

מפגשי הסמינר החוגי מתקיימים במהלך 2 תקופות לימוד בשנה, שבמהלכם חלה חובת נוכחות ב- 22 מפגשים.

לתכנית המפגשים – http://nrem.haifa.ac.il/?page_id=3732.

בנוסף להם, חלה חובת נוכחות (והגשת סיכומים) ב- 5 ימי עיון העוסקים בנושאים סביבתיים.

צבירת הנוכחות במפגשי הסמינר החוגי וימי העיון תעשה במהלך לימודי התואר.  

קורס השלמה (2 נק' – אינם נצברים לתואר).

הכרת תחומי החקר במדע האקולוגיה. לימודי מושגי יסוד, תהליכים בסיסיים ותיאוריות באקולוגיה, הקניית תשתית ידע עדכני אשר תוביל להבנה ולהערכה של שבריריות המערכת האקולוגית שבתוכה אנו חיים.

נושאי הלימוד:

מהו מדע האקולוגיה? מהי מערכת אקולוגית? ביומות-יער, ערבות עשב, מדבר, טונדרה, סביבה מימית.
מעברי חומר ואנרגיה במערכות אקולוגיות – יצרנים, צרכנים, מפרקים, פירמידת מזון, מארג מזון.
מין ביולוגי וגומחה אקולוגית, התאמות אורגניזמים לסביבה הביוטית והא-ביוטית.
מחזורים ביוגיאוכימיים – מחזור הפחמן, מחזור החנקן ומחזור הזרחן בטבע.
גורמים המווסתים גודל אוכלוסיה: כושר נשיאה של בית גידול, משאב מגביל, ילודה, תמותה, הגירה ונדידה. עקומת גידול אוכלוסיה.
יחסים בין-מיניים – תחרות, טורף-נטרף, רעייה, הדדיות, קומנסליזם, טפילות, הסוואה, הידמות, מין מפתח.
חברה, סוקציה, מגוון מינים, שונות גנטית, גורמים המשפיעים על מגוון מינים.
שירותי מערכת אקולוגית.

קורס השלמה (בתוך לימודי התואר השני).
0 שש"ס.

ציון עובר בקורס – 66.

סטטיסיטיקה תיאורית:

מיון לפי מהות המשתנה ולפי רמות מדידה.
ארגון נתונים – טבלאות וגרפים.
מדדי מרכז – שכיח חציון וממוצע, אפיון צורת ההתפלגות, קביעת מדד אופייני.
מדדי פיזור – תחום, תחום בין-רבעוני, שונות וסטית תקן, תכונות משמעות והקשר לצורת ההתפלגות.
מדדי מיקום יחסי – דירוג אחוזוני וציוני תקן.
מדדי קשר.

הסתברות:

מרחב מדגם, אירועים והסתברויות.
משתנה מקרי וסוגי התפלגויות.

סטטיסטיקה הסקתית:

מבחן Z למדגם יחיד.
מבחן T למדגם יחיד.

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
קורס סמינריון.
2 שש"ס.

הקורס יציג לתלמידים את עקרונות החינוך הסביבתי ואת מטרותיו. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים למגוון של פעילויות של חינוך סביבתי בארץ ובעולם, ולכלים המשמשים לפיתוח מנהיגות קהילתית סביבתית, וילמדו ליישמם במסגרת עבודת מחקר מונחית.

נושאי הקורס:

 1. גישות שונות לחינוך סביבתי.
 2. מטרות החינוך הסביבתי.
 3. כלים בחינוך סביבתי: פליאה, חקר, חשיבה ביקורתית, פיתוח עמדות כלפי הסביבה.
 4. היכרות עם תכניות חינוך בינלאומיות לחקר הסביבה.
 5. כוחה של קהילה: מעורבות הקהילה בפרויקטים סביבתיים.
 6. דילמות סביבתיות: נושא מחולל מעורבות סביבתית בקהילה.
 7. חינוך סביבתי במערכת החינוך הפורמלית.
 8. פעולות חינוך סביבתי, המונהגות על ידי גופים ממשלתיים וירוקים.
 9. יזמות סביבתית ככלי בחינוך סביבתי בקרב בני נוער.

יום חמישי

קורס חובת בחירה בתכנית ההתמחות 'ניהול מדיניות אנרגיה' במסלול ב' (פרוייקט).
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
2 שש"ס.
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס 'מערכות ניהול סביבתי' 213.4158.

The sustainable management of the scarce available freshwater resources – both for human use and preservation of healthy natural water ecosystems – is a key tenet of Israel’s environmental management and policy. The purpose of this course is to provide the theoretical and technical knowledge on the crucial water quality parameters, the regulatory and health requirements for water consumption and disposal, and the technologies involved in the treatment of water, both for drinking purposes and wastewater treatment. The specific focus is on the basic aspects of the various involved treatment processes, with the objective of providing guidance to those students who are either beginning to deal with these subjects or feel the need to organize the knowledge gained during their work experience in a better-structured and comprehensive framework

קורס ליבה בתכנית 'ניהול משאבי טבע וסביבה'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
2 שש"ס. 
שימו לב – הקורס מתקיים באותן השעות של הקורס WATER AND WASTEWATER TREATMENT 213.4150.

מטרת הקורס לספק לסטודנטים כלים להבנת כוחות פנים ארגוניים וחוץ אירגוניים המביאים לאימוץ מערכות ניהול סביבתיות.

הסטודנטים ייחשפו למידע תיאורטי ומעשי של מגוון מערכות קבלת החלטות וניהול סביבתי- תקן 14001 לניהול סביבתי, ניתוח מחזור חיים, דיווח סביבתי ועוד.

בתום הקורס יוכלו הסטודנטים להעריך ולשפוט דיווחי אחריות תאגידית.

קורס השלמה (3 נק' – אינם נצברים לתואר).

הכלכלה עוסקת בניתוח ההיבטים השונים של פעילויות הייצור והצריכה, הן מנקודת מבטה של החברה כולה (מאקרו-כלכלה), והן מנקודת מבטם של יחידות ומגזרים בודדים המתקיימים בה (מיקרו-כלכלה). ניתוח זה משולב בבחינת אמצעי מדיניות שונים, המכוונים להשפיע על היקפן, הרכבן ואיכותן של פעילויות הייצור והצריכה. 

מטרת הקורס הינה להקנות דרכי חשיבה וכלים אנליטיים בסיסיים באשר להקצאת מקורות וחלוקת משאבים מוגבלים, לצורך השגת מוצרים ושירותים. יינתן דגש לניתוח תופעות כלכליות, על ידי מעקב אחר פעילותם של התאים הכלכללים הבסיסיים, המרכיבים את המערכת הכלכלית כולה, וייבחנו אמצעים שהממשלה עושה בהם שימוש כדי להשפיע על הפעילות בשווקים במשק.

קורס חובה לתלמידי תואר שני.
0 שש"ס (2 שש"ס מוזנים בסמסטר ב').

מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנטים לנושאים סביבתיים חדשים ומגוונים, לעבודות המחקר של בוגרי החוג, לעבודות תזה ודוקטורטים בתהליך, וסוגיות סביבתיות שונות הנידונות בימי עיון המתקיימים במהלך כל שנה ברחבי הארץ . במהלך הקורס יתקיימו גם הרצאות אורח של בכירים ובעלי תפקידים שונים במשק ובמוסדות וארגונים ציבוריים סביבתיים, שיסבירו על נושאי סביבה בוערים ויעלו לדיון סוגיות סביבתיות חשובות.

מפגשי הסמינר החוגי מתקיימים במהלך 2 תקופות לימוד בשנה, שבמהלכם חלה חובת נוכחות ב- 22 מפגשים.

לתכנית המפגשים – http://nrem.haifa.ac.il/?page_id=3732.

בנוסף להם, חלה חובת נוכחות (והגשת סיכומים) ב- 5 ימי עיון העוסקים בנושאים סביבתיים.

צבירת הנוכחות במפגשי הסמינר החוגי וימי העיון תעשה במהלך לימודי התואר.  

קורס השלמה (2 נק' – אינם נצברים לתואר).

הכרת תחומי החקר במדע האקולוגיה. לימודי מושגי יסוד, תהליכים בסיסיים ותיאוריות באקולוגיה, הקניית תשתית ידע עדכני אשר תוביל להבנה ולהערכה של שבריריות המערכת האקולוגית שבתוכה אנו חיים.

נושאי הלימוד:

מהו מדע האקולוגיה? מהי מערכת אקולוגית? ביומות-יער, ערבות עשב, מדבר, טונדרה, סביבה מימית.
מעברי חומר ואנרגיה במערכות אקולוגיות – יצרנים, צרכנים, מפרקים, פירמידת מזון, מארג מזון.
מין ביולוגי וגומחה אקולוגית, התאמות אורגניזמים לסביבה הביוטית והא-ביוטית.
מחזורים ביוגיאוכימיים – מחזור הפחמן, מחזור החנקן ומחזור הזרחן בטבע.
גורמים המווסתים גודל אוכלוסיה: כושר נשיאה של בית גידול, משאב מגביל, ילודה, תמותה, הגירה ונדידה. עקומת גידול אוכלוסיה.
יחסים בין-מיניים – תחרות, טורף-נטרף, רעייה, הדדיות, קומנסליזם, טפילות, הסוואה, הידמות, מין מפתח.
חברה, סוקציה, מגוון מינים, שונות גנטית, גורמים המשפיעים על מגוון מינים.
שירותי מערכת אקולוגית.

קורס השלמה (בתוך לימודי התואר השני).
0 שש"ס.

ציון עובר בקורס – 66.

סטטיסיטיקה תיאורית:

מיון לפי מהות המשתנה ולפי רמות מדידה.
ארגון נתונים – טבלאות וגרפים.
מדדי מרכז – שכיח חציון וממוצע, אפיון צורת ההתפלגות, קביעת מדד אופייני.
מדדי פיזור – תחום, תחום בין-רבעוני, שונות וסטית תקן, תכונות משמעות והקשר לצורת ההתפלגות.
מדדי מיקום יחסי – דירוג אחוזוני וציוני תקן.
מדדי קשר.

הסתברות:

מרחב מדגם, אירועים והסתברויות.
משתנה מקרי וסוגי התפלגויות.

סטטיסטיקה הסקתית:

מבחן Z למדגם יחיד.
מבחן T למדגם יחיד.

קורס בחירה בכל תכניות הלימוד.
קורס סמינריון.
2 שש"ס.

הקורס יציג לתלמידים את עקרונות החינוך הסביבתי ואת מטרותיו. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים למגוון של פעילויות של חינוך סביבתי בארץ ובעולם, ולכלים המשמשים לפיתוח מנהיגות קהילתית סביבתית, וילמדו ליישמם במסגרת עבודת מחקר מונחית.

נושאי הקורס:

 1. גישות שונות לחינוך סביבתי.
 2. מטרות החינוך הסביבתי.
 3. כלים בחינוך סביבתי: פליאה, חקר, חשיבה ביקורתית, פיתוח עמדות כלפי הסביבה.
 4. היכרות עם תכניות חינוך בינלאומיות לחקר הסביבה.
 5. כוחה של קהילה: מעורבות הקהילה בפרויקטים סביבתיים.
 6. דילמות סביבתיות: נושא מחולל מעורבות סביבתית בקהילה.
 7. חינוך סביבתי במערכת החינוך הפורמלית.
 8. פעולות חינוך סביבתי, המונהגות על ידי גופים ממשלתיים וירוקים.
 9. יזמות סביבתית ככלי בחינוך סביבתי בקרב בני נוער.

יום שישי

קורס ליבה בתכנית 'ניהול משאבי טבע וסביבה'.
קורס חובת בחירה בתכנית 'ניהול מדיניות אנרגיה' במסלול ב'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
3 שש"ס.

שינויי האקלים הם כיום אחת הבעיות הקשות והסבוכות ביותר שניצבו בפני האנושות אי פעם. השפעות שינויי האקלים ודרכי ההתמודדות עימן משתנות ממקום למקום ומחברה לחברה. כיום, כמעט כל עיסוק בתחום סביבתי נוגע בצורה זו או אחרת בשינויי אקלים ועל כן, ישנה חשיבות רבה בהבנת יסודות התחום. מטרות קורס זה הן להעניק הבנה של המדע העומד בבסיס העיסוק בשינויי האקלים ולחשוף את התלמידים להיבטים שונים של נושא מורכב ואינטרדיסציפלינרי זה. בתום הקורס, התלמידים יהיו מצוידים בידע בסיסי על:

 • הרעיונות הבסיסיים של מדע שינויי האקלים
 • הגורמים האנושיים שמקדמים את שינויי האקלים
 • תחזיות לגבי שינויי האקלים בעתיד
 • השפעות בהווה ותרחישים עתידיים של השפעת שינויי האקלים על האדם והטבע
 • היערכות לשינויי אקלים והתמודדות עם מציאות משתנה
קורס ליבה בתכניות הלימוד 'ניהול משאבי טבע וסביבה' ו'ניהול קיימות עירונית'.
קורס בחירה בתכנית ההתמחות 'ניהול מדיניות אנרגיה'.
3 שש"ס.

מערכות למידע גיאוגרפי נותנות מגוון רב של אפשרויות למשתמשים בתחומי תכנון ואיכות הסביבה. האפשרויות האלה כוללות:

מיפוי יעיל של שטחים עם שימושי קרקע שונים.
שילוב הנתונים (לדוגמא: נתוני מפקד) עם מפות קיימות.
בחירת שטחים המתאימים במיוחד לצרכים שונים – דיור, תעשייה, תיירות, שמירת טבע וכו'.
תצוגת התפלגות של ישובים ואזורים לפי גודלם, רמת הפיתוח, זיהום אוויר, רמה חברתית-כלכלית וכו'.
 חיפוש אחר המקומות המתאימים ביותר למיקום פונקציות ייחודיות, עסקים ובנייה ציבורית, לדוגמא: סופרמרקטים, שדות תעופה, בתי חולים ומרכזי קניות.
 בחירת תוואי תנועה באזורים מאוכלסים ועריכת נדל"ן. 

הקורס יגדיר ויפרט את המרכיבים, העקרונות, התופעות הבולטות ותהליכי הפיתוח של מערכות GIS. הלימודים יתרכזו בצד הישומי של המערכות הללו, כגון: פתרונות לסוגיות שונות של תכנון בתחומים שונים – תכנון ופיתוח עירוני ואזורי, ניטור איכות הסביבה וכו'. תרגילים בשימוש ופיתוח מערכות GIS בהדרכת המרצה ילוו את ההרצאות הפרונטליות.

יום שישי

קורס ליבה בתכנית 'ניהול משאבי טבע וסביבה'.
קורס חובת בחירה בתכנית 'ניהול מדיניות אנרגיה' במסלול ב'.
קורס בחירה בשאר תכניות הלימוד.
3 שש"ס.

שינויי האקלים הם כיום אחת הבעיות הקשות והסבוכות ביותר שניצבו בפני האנושות אי פעם. השפעות שינויי האקלים ודרכי ההתמודדות עימן משתנות ממקום למקום ומחברה לחברה. כיום, כמעט כל עיסוק בתחום סביבתי נוגע בצורה זו או אחרת בשינויי אקלים ועל כן, ישנה חשיבות רבה בהבנת יסודות התחום. מטרות קורס זה הן להעניק הבנה של המדע העומד בבסיס העיסוק בשינויי האקלים ולחשוף את התלמידים להיבטים שונים של נושא מורכב ואינטרדיסציפלינרי זה. בתום הקורס, התלמידים יהיו מצוידים בידע בסיסי על:

 • הרעיונות הבסיסיים של מדע שינויי האקלים
 • הגורמים האנושיים שמקדמים את שינויי האקלים
 • תחזיות לגבי שינויי האקלים בעתיד
 • השפעות בהווה ותרחישים עתידיים של השפעת שינויי האקלים על האדם והטבע
 • היערכות לשינויי אקלים והתמודדות עם מציאות משתנה
קורס ליבה בתכניות הלימוד 'ניהול משאבי טבע וסביבה' ו'ניהול קיימות עירונית'.
קורס בחירה בתכנית ההתמחות 'ניהול מדיניות אנרגיה'.
3 שש"ס.

מערכות למידע גיאוגרפי נותנות מגוון רב של אפשרויות למשתמשים בתחומי תכנון ואיכות הסביבה. האפשרויות האלה כוללות:

מיפוי יעיל של שטחים עם שימושי קרקע שונים.
שילוב הנתונים (לדוגמא: נתוני מפקד) עם מפות קיימות.
בחירת שטחים המתאימים במיוחד לצרכים שונים – דיור, תעשייה, תיירות, שמירת טבע וכו'.
תצוגת התפלגות של ישובים ואזורים לפי גודלם, רמת הפיתוח, זיהום אוויר, רמה חברתית-כלכלית וכו'.
 חיפוש אחר המקומות המתאימים ביותר למיקום פונקציות ייחודיות, עסקים ובנייה ציבורית, לדוגמא: סופרמרקטים, שדות תעופה, בתי חולים ומרכזי קניות.
 בחירת תוואי תנועה באזורים מאוכלסים ועריכת נדל"ן. 

הקורס יגדיר ויפרט את המרכיבים, העקרונות, התופעות הבולטות ותהליכי הפיתוח של מערכות GIS. הלימודים יתרכזו בצד הישומי של המערכות הללו, כגון: פתרונות לסוגיות שונות של תכנון בתחומים שונים – תכנון ופיתוח עירוני ואזורי, ניטור איכות הסביבה וכו'. תרגילים בשימוש ופיתוח מערכות GIS בהדרכת המרצה ילוו את ההרצאות הפרונטליות.

בהצלחה!