תנאי קבלה לתואר שלישי- דוקטורט (PhD)

תנאי הקבלה למועמדים לתואר שלישי (דוקטורט PhD)  בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה:

  1. תואר בוגר ומוסמך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
  2. ממוצע 87 לפחות בציוני התואר המוסמך וציון 87 ומעלה בעבודת התיזה.
  3. שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמיים אשר אחד מהם הוא מנחה תזת המ"א.
  4. הגשת הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע (4-3 עמודים) מוסכמת ומאושרת בכתב על-ידי 2 המנחים המיועדים, שאחד מהם מסגל החוג מדרגת מרצה בכיר ומעלה.
  5. קורות חיים של המועמד בעברית ובאנגלית.

מועמדים בעלי תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ללא תזה, יחויבו בהשלמת מסלול לימודי מחקר מקדים, בטרם יתחילו את לימודי הדוקטורט.

High angle view of Caucasian male speaker with laptop having a presentation in front of business people sitting at business seminar in office building

תנאי קבלה ללימודי מחקר מקדים

לימודי מחקר מקדים בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה הינם במהותם בין-תחומיים, לכן הם יונחו על-ידי שני מנחים, שלפחות אחד מהם חבר סגל בחוג (דרגת מרצה בכיר ומעלה).

תנאי הקבלה למועמדים ללימודי מחקר מקדים בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה:

  1. תואר בוגר ומוסמך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
  2. ממוצע 87 לפחות בציוני התואר המוסמך וציון 87 ומעלה בפרויקט הגמר (או חלופה).
  3. שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמיים אשר אחד מהם הוא מנחה פרויקט גמר המ"א.
  4. הגשת הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע (3-4 עמודים), מוסכמת ומאושרת בכתב על ידי 2 המנחים המיועדים, שאחד מהם מסגל החוג מדרגת מרצה בכיר ומעלה.
  5. קורות חיים בעברית ואנגלית.
Back view business woman raising hand for asking speaker for question and answer concept in meeting room for seminar