סקירת מחקרים אחרונים

0
פרסום מחקרי חברי סגל פעילים
0
Impact Factor חציוני
% 0
פרסומים בכתבי עת מובילים (Q1)

הנתונים מתייחסים לפרסומים המפורטים ב- Scopus ופרסומים של חברי סגל פעילים בשנים 2013 ו- 2020. Impact Factor לקוח מ- JCR) 2019).

פרסומי מחקר אחרונים של חברי סגל החוג

מבחר פרויקטי מחקר אחרונים ומחקרים מתמשכים

 • Climate change readiness in the Israeli water sector (Prof. Housh)
 • Managing water distribution systems under combination of long-term and spot market power contracts (Prof. Housh)
 • Assessment of the social and cultural values for visitors to Ramat HaNadiv based on passively crowdsourced data (Prof. Ghermandi)
 • Multiobjective management of the desalination array in the Israeli water systems (Prof. Housh)
 • Coupling machine learning and physically based hydraulic models for detecting and localizing cyber-attacks in water systems (Prof. Housh)
 • Development and testing of a standard protocol for cultural ecosystem services assessment and mapping based on online user-generated content (Prof. Ghermandi)
 • Optimization model for assessing the suitability of stormwater and wastewater reservoirs as birdwatching sites (Dr. Trop)
 • The effect of culture and religion on the dynamics of food waste in households (Prof. Ayalon)
 • Modelling the perceived quality of public space lighting: an interactive user-oriented approach (Prof. Portnov & Dr. Trop)
 • Ozonation as pretreatment for ethanol as transportation fuel replacement – optimization and life cycle analysis (Prof. Ayalon)
 • Identifying factors that influence farmers' willingness to implement environmental practices on the Golan Heights (Prof. Ayalon)

מרכז מחקר

 אנו שותפים עם המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה (NRERC) לביצוע מחקרים בינתחומיים בתחום משאבי טבע וניהול סביבתי.

מחקרי סטודנטים של החוג

עבודות דוקטורט (PhD)

עבודות תזה

פרויקטי גמר