סמינר חוגי

סמינר חוגי לתלמידי תואר שני

כחלק מחובות התואר, ומתוך מטרה להיחשף לכמה שיותר סוגיות מגוונות ונושאים סביבתיים חדשים, במהלך הלימודים חלה חובת נוכחות ב-

  • 30 מפגשי סמינר חוגי המתקיימים במסגרת הקורס ׳סמינר חוגי וימי עיון׳ / מפגשי סמינר חוגי חיצוניים (המתקיימים מחוץ לחוג, ואשר מתפרסמים על ידי מזכירות החוג).

  • השתתפות ב- 5 ימי עיון ו/או כנסים העוסקים בנושאים סביבתיים, שיפורסמו על ידי מזכירות החוג במהלך השנה (הסבר על ימי עיון בהמשך העמוד). 

סמינר חוגי לתלמידי מחקר מקדים

במהלך הלימודים חלה חובת נוכחות ב-

  • 10 מפגשי סמינר חוגי המתקיימים במסגרת הקורס ׳סמינר חוגי וימי עיון׳ (לתלמידי תואר שני) / מפגשי סמינר חוגי חיצוניים (המתקיימים מחוץ לחוג, ואשר מתפרסמים על ידי מזכירות החוג).

  • השתתפות ב- 5 ימי עיון ו/או כנסים העוסקים בנושאים סביבתיים, שיפורסמו על ידי מזכירות החוג במהלך השנה (הסבר על ימי עיון בהמשך העמוד). 

סמינר דוקטורנטים (לתלמידי תואר שלישי)

 במהלך הלימודים חלה חובת נוכחות ב-

  • 27 מפגשי סמינר דוקטורנטים (המתקיימים בדרך כלל ביום רביעי האחרון של כל חודש).

  • השתתפות ב- 10 ימי עיון ו/או כנסים העוסקים בנושאים סביבתיים (הסבר על ימי עיון בהמשך העמוד). 

בנוסף, על כל דוקטורנט/ית להציג לפחות 4 פעמים את נושא מחקרו/ה במסגרת מפגשי סמינר דוקטורנטים וסמינר חוגי –

הצגה ראשונה – תתקיים במסגרת מפגשי סמינר דוקטורנטים, בסמוך למועד אישור הצעת המחקר של עבודת הדוקטורט.

הצגה שניה – במהלך התואר

הצגה שלישית ורביעית – במסגרת סמינר דוקטורנטים, ובמסגרת הסמינר החוגי, בסמוך למועד הסופי של הגשת עבודת הדוקטורט.

ימי עיון ומפגשי סמינר חוגי חיצוניים

1. נוכחות ביום עיון/כנס מעל 4 שעות (לא כולל הפסקות) תיחשב כיום עיון מלא (פחות מ-4 שעות ויותר משעתיים, יחשב חצי יום עיון)- יש להעביר דו״ח סיכום יום עיון.
2. נוכחות ביום עיון/כנס או מפגשי סמינר חוגי חיצוניים המתקיימים עד שעתיים, תיחשב כהשתתפות בסמינר חוגי חיצוני – יש להעביר דו״ח סיכום יום עיון.
3.  במפגשי סמינר חוגי שמתקיימים במסגרת החוג אין צורך בהעברת דו״ח סיכום יום עיון.
4. עבור כל השתתפות ביום עיון/כנס/סמינר חוגי חיצוני, יש להגיש דו"ח סיכום נפרד ולצרף את התכנית שלו וקבלה/תמונת סלפי.
5. נוכחות ביום הצגת פרויקטים תיחשב כחצי יום עיון, ואין חובת הגשת דו"ח סיכום בעבורו.
6. תכניות ימי עיון/כנסים/סמינרים העוסקים בנושאים סביבתיים אשר לא פורסמו בחוג – יש לשלוח התכנית לפרופ' אופירה אילון לבירור וקבלת אישור הכרה בהם.
7.הכרה בימי עיון מטעם מקום העבודה – ניתן יהיה להכיר עד 2 ימים כאלו כחלק ממכסת ימי העיון הנדרשים, אולם, רק לאחר קבלת אישורה של פרופ' אופירה אילון.
8. אפשרות המרה בין מפגשי סמינר חוגי לימי עיון:
א. על השתתפות ב-3 מפגשי סמינר עודפים – ניתנים להמרה ליום עיון 1.  המרה זו תתאפשר פעם אחת בלבד! 
ב. כל השתתפות ביום עיון עודף ניתן להמיר ל-3 מפגשי סמינר חוגי. המרה זו אינה מוגבלת.

9. הצגה במסגרת כנס/יום עיון (4 שעות ומעלה) שקולה ליום עיון וחצי.