לימודים לתואר שלישי (דוקטורט) - הליך קבלה

מציאת מנחים

יש למצוא 2 מנחים, שאחד מהם הנו חבר מסגל החוג מדרגת מרצה בכיר ומעלה.
שלב ראשון

כתיבת הצהרת כוונות

יש לכתוב ולהגיש הצהרת כוונות (3-4 עמודים) לגבי נושא המחקר.
על הצהרת הכוונות להיות מוסכמת, מאושרת וחתומה על ידי 2 המנחים.
שלב שני

שליחת מייל למזכירות החוג

במייל יש לצרף את המסמכים הבאים (ניתן להעביר גם ידנית למשרד מזכירות החוג) :
1. הצהרת כוונות מאושרת וחתומה על ידי 2 המנחים.
2. קורות חיים בעברית ובאנגלית.
3. העתקי גיליונות ציונים של התואר הראשון והתואר השני (לבוגרי אוניברסיטת חיפה אין צורך).
4. העתקי תעודות התואר הראשון והתואר השני (לבוגרי אוניברסיטת חיפה אין צורך).
5. שני מכתבי המלצות מאנשי/נשות אקדמיה, הממליצים על המועמד/ת כבעל/ת יכולות אקדמיים.
שלב שלישי

רישום ללימודים

רק לאחר שליחה/העברה של המסמכים הנדרשים וקבלת אישור ממזכירות החוג, יש לבצע רישום למסלול לימודים ללימודי תואר שלישי באתר ההרשמה של האוניברסיטה.
למועמדים שלא למדו באוניברסיטת חיפה : לאחר הרישום ללימודים, יש לגשת ישירות למחלקת ההרשמה של האוניברסיטה, לסריקת תעודות וגיליונות הציונים המקוריים של התואר הראשון והתואר השני, וליידע על כך את מזכירות החוג.
שלב רביעי

קבלה ללימודים

וועדת הדוקטורט של החוג תתכנס ותקבל החלטה על קבלת המועמד/ת ללימודי תואר שלישי (דוקטורט).
עם הקבלה ללימודים, ישלחו למועמד/ת בדואר מכתב קבלה ושובר לתשלום הלימודים.
את השובר יש לשלם בסניף דואר או דרך פורטל הסטודנטים ולשלוח את הקבלה למזכירות החוג במייל.
רישום לקורסי השלמה וקורסים נוספים הנדרשים לכתיבת עבודת הדוקטורט, ייעשו דרך מזכירות החוג בלבד.
שלב חמישי

קבלת תווי חניה

במהלך שנות לימודי התואר ישנה אפשרות לרכוש תווי חניה לחניית רכב פרטי במתחם חניוני קמפוס האוניברסיטה.
את תווי החניה ניתן לרכוש דרך מחלקת הביטחון.
תווי חניה

חובות במהלך לימודי התואר

1. חובת נוכחות ב- 27 מפגשי סמינר דוקטורנטים, המתקיימים בדרך כלל ביום רביעי האחרון של כל חודש.

2. השתתפות ב- 10 ימי עיון ו/או כנסים העוסקים בנושאים סביבתיים. עבור כל אחד מימי העיון יש להגיש דו"ח סיכום יום עיון ולצרף את התכנית שלו. נוכחות ביום עיון/כנס עד 5 שעות תיחשב כחצי יום עיון. נוכחות ביום עיון/כנס מעל 5 שעות תיחשב יום עיון מלא.

 

על כל דוקטורנט/ית להציג 3 פעמים את נושא מחקרו/ה במסגרת מפגשי סמינר דוקטורנטים.

הצגת המחקר הראשונה תהיה בסמוך להצעת המחקר המאושרת.

בנוסף, יש להציג את נושא המחקר במסגרת הסמינר החוגי, לקראת מועד הגשת הדוקטורט.

מספר דגשים

1. משך זמן מסלול לימודי דוקטורט – 4 שנים (במקרה של חריגה, יש להגיש בקשה להארכת לימודים. את טופס הבקשה ניתן למצוא באתר הרשות ללימודים מתקדמים).

2. על כל דוקטורנט/ית להגיש את הצעת הדוקטורט עד סוף השנה הראשונה ללימודים. להנחיות כתיבת הצעת הדוקטורט : https://nrem.haifa.ac.il/?page_id=4434.

3. אחת לחצי שנה נדרש/ת הדוקטורנט/ית למלא יחד עם המנחים/ות של מחקרו/ה דו"ח חצי שנתי המפרט את ההתקדמות במחקר.

4. למבנה כתיבת דוקטורט ניתן להיכנס לאתר הרשות ללימודים מתקדמים (תחת הלשונית 'תואר שלישי').

5. לקראת הגשת עבודת הדוקטור, יש להציג בפני הרשות ללימודים מתקדמים עותק אחד של העבודה לבדיקה צורנית (הרשות ללימודים מתקדמים נמצאת בבניין אשכול, קומה 25).

ספריה

אנו ממליצים בחום להשתמש בשירותיה המעולים של הספריה. הם מעניקים סיוע מידעני  וניתן  לפנות אליהם בכל שאלה בדרכים הבאות:
– שירות הסיוע בדוא"ל מיועד לקהילת האוניברסיטה.
– שירות הוואטסאפ  שירות הוואטסאפ זמין בימים ראשון-חמישי בין השעות: 18:00-08:00 וביום שישי בין השעות: 08:00-12:30 בטלפון 054-3933090.
 סיוע אישי –   אחד על אחד מיועד לקהילת האוניברסיטה

עוד פרטים ומידע https://lib.haifa.ac.il/index.php/he/