לימודי מחקר מקדים- הליך קבלה

מציאת מנחים

יש למצוא 2 מנחים, שאחד מהם הנו חבר מסגל החוג מדרגת מרצה בכיר ומעלה.
שלב ראשון

כתיבת הצהרת כוונות

יש לכתוב ולהגיש הצהרת כוונות (3-4 עמודים) לגבי נושא המחקר.
על הצהרת הכוונות להיות מוסכמת, מאושרת וחתומה על ידי 2 המנחים.
שלב שני

שליחת מייל למזכירות החוג

במייל יש לצרף את המסמכים הבאים (ניתן להעביר גם ידנית למשרד מזכירות החוג) :
1. הצהרת כוונות מאושרת וחתומה על ידי 2 המנחים.
2. קורות חיים בעברית ובאנגלית.
3. העתקי גיליונות ציונים של התואר הראשון והתואר השני (לבוגרי אוניברסיטת חיפה אין צורך).
4. העתקי תעודות התואר הראשון והתואר השני (לבוגרי אוניברסיטת חיפה אין צורך).
5. שני מכתבי המלצות מאנשי/נשות אקדמיה, הממליצים על המועמד/ת כבעל/ת יכולות אקדמיים.
שלב שלישי

רישום ללימודים

רק לאחר שליחה/העברה של המסמכים הנדרשים וקבלת אישור ממזכירות החוג, יש לבצע רישום למסלול לימודים ללימודי מחקר מקדים באתר ההרשמה של האוניברסיטה.
למועמדים שלא למדו באוניברסיטת חיפה : לאחר הרישום ללימודים, יש לגשת ישירות למחלקת ההרשמה של האוניברסיטה, לסריקת תעודות וגיליונות הציונים המקוריים של התואר הראשון והתואר השני, וליידע על כך את מזכירות החוג.
שלב רביעי

קבלה ללימודים

וועדת התואר השני של החוג תתכנס ותקבל החלטה על קבלת המועמד/ת ללימודי מחקר מקדים.
עם הקבלה ללימודים, ישלחו למועמד/ת בדואר מכתב קבלה ושובר לתשלום הלימודים.
את השובר יש לשלם בסניף דואר או דרך פורטל הסטודנטים ולשלוח את הקבלה למזכירות החוג במייל או בפקס' 04-8249971.
רישום לקורסי השלמה וקורסים נוספים הנדרשים לכתיבת עבודת התזה, ייעשו דרך מזכירות החוג בלבד.
שלב חמישי

קבלת תווי חניה

במהלך שנות לימודי התואר ישנה אפשרות לרכוש תווי חניה לחניית רכב פרטי במתחם חניוני קמפוס האוניברסיטה.
את תווי החניה ניתן לרכוש דרך מחלקת הביטחון.
תווי חניה

חובות במהלך מסלול הלימודים

1. חובת נוכחות ב- 10 מפגשי סמינר חוגי.

2. השתתפות ב- 5 ימי עיון ו/או כנסים העוסקים בנושאים סביבתיים. עבור כל אחד מימי העיון יש להגיש דו"ח סיכום יום עיון ולצרף את התכנית שלו. נוכחות ביום עיון/כנס עד 5 שעות תיחשב כחצי יום עיון. נוכחות ביום עיון/כנס מעל 5 שעות תיחשב יום עיון מלא.

הנחיות בלשונית סטודנטים תחת "סמינר חוגי וימי עיון"

 

3. על כל סטודנט/ית להציג את נושא מחקרו/ה במסגרת מפגשי הסמינר החוגי, לקראת מועד ההגשה הסופי של התזה.

מספר דגשים

1. משך זמן מסלול לימודי מחקר מקדים – שנה (עם אפשרות להארכת שנת לימודים אחת נוספת בלבד).

2. על כל תלמיד לימודי מחקר מקדים להגיש את הצעת המחקר לתזה במהלך שנת הלימודים הראשונה, כך שהתיזה תוכל להיות מוגשת עד 30.11 של השנה העוקבת. להנחיות לכתיבת הצעת המחקר לתזה: https://nrem.haifa.ac.il/?page_id=4393.

3. למבנה כתיבת תזה ניתן להיכנס לאתר הרשות ללימודים מתקדמים (תחת הלשונית 'תואר שני').

4. לקראת הגשת עבודת התזה, יש להציג בפני הרשות ללימודים מתקדמים עותק אחד של העבודה לבדיקה צורנית (הרשות ללימודים מתקדמים נמצאת בבניין אשכול, קומה 25).