קישורים שימושיים

לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:
בדוא"ל:  mhait@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249022
אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:
בדוא"ל: LDA@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249265