גב' ויקי סירוטה

מנהלנית בית הספר למדעי הסביבה

04-8249618

גב' לימור פרסקו

מרכזת לימודי תואר ראשון ואחראית סיורים בית ספריים

04-8240020

גב' דורית מזרחי

מרכזת לימודי תואר שני ומחקר מקדים

04-8288106

ולד זגובה

אחראי מעבדות

04-8240144
leapic[1]

פרופ׳ לאה ויטנברג
ראש בית ספר למדעי הסביבה

עוד צבי לוינסון

עו"ד צבי לוינסון

04-8525246
דיני סביבה ואנרגיה
דר רוסלנה פלטניק

ד"ר רוסלנה רחל פלטניק

04-8249328
כלכלת אנרגיה

ראמי סעד
נילי גרינברג
אלעד זלומונס