מערכת שעות לשנת הלימודים תשפ"ב

14.1.2022 – 10.10.2021

10.6.2022 – 20.2.2022

2.9.2022 – 3.7.2022