מערכת שעות לשנת הלימודים תשפ"ג

27.10.22-19.1.2023

 

2.3.2023-15.6.2023

 

13.7.2023-31.8.2023