לוח בחינות לשנת הלימודים תשפ"ב

18.2.2022 – 16.1.2022

15.7.2022 – 12.6.2022

21.10.2022 – 4.9.2022